Potilaiden hoitoa ja sote-ammattilaisten työn sujuvuutta ei saa vaikeuttaa, kun palvelut ovat jo valmiiksi isojen mullistusten keskellä, sanoo HALIn asiantuntija Jarno Talvitie.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut asetusta, jossa tarkennettaisiin, miten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää potilaiden ja asiakkaiden tietoja. Asetuksessa rajataan, mihin asiakastietoihin ammattilaiset voivat palveluissa ja työtehtävissä enintään saada käyttöoikeuden. Jos asetus hyväksytään, se tulisi voimaan vuoden 2023 alusta.

Hyvinvointiala HALI ry:n mielestä asetuksessa unohdetaan niin asiakkaiden ja potilaiden palvelujen kuin sote-henkilöstön työn sujuvuus.

− Asiakkaan oikeus tietojen suojaan on tärkeä osa palveluita. On kuitenkin löydettävä tasapaino, jossa tietojen suojelu ei mene liiallisuuksiin ja vaikeuta hoitoa ja ammattilaisten työtä. Valitettavasti tällaisenaan asetus rajoittaisi asiakastietojen käyttöä niin, että palvelut hankaloituisivat, sanoo HALIn elinkeinoasiantuntija Jarno Talvitie.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi hyödyntää tarpeen mukaan sellaisen henkilön aiempia tietoja, jonka hoitoon hän osallistuu. Esimerkiksi radiologian erikoislääkäri voi tarvita potilaan lähetteen saatuaan tämän aiempia tietoja tarkentaakseen, millaisia tutkimuksia potilas tarvitsee. Jos asetus astuu voimaan, pääsy asiakkaan tietoihin rajoittuu ja tarvittavan tiedon saaminen vaikeutuu selvästi.

− On selvää, että tämä hankaloittaa potilaan hoitopolkua ja voi pahimmillaan johtaa hoitovirheisiin. Asetuksessa pitäisi jättää auki mahdollisuus, että sote-ammattilaisella olisi pääsy asiakastietoihin, joita hän parhaan hoidon mahdollistamiseksi tarvitsee. Se on niin asiakkaan ja potilaan kuin sote-ammattilaisenkin etu. Asiakkaiden ja potilaiden oikeuksia pystyttäisiin turvaamaan ja väärinkäytöksiin puuttumaan esimerkiksi mahdollisuudella tarkastaa lokitietoja, Talvitie sanoo.

Kun sote-palvelut ovat isojen kriisien ja mullistusten keskellä, hoidon sujuvuutta ei Talvitien mukaan saa missään nimessä vaikeuttaa.

− Moniammatillinen yhteistyö on toimivien palvelujen kivijalka. Se vaikeutuisi merkittävästi, jos tietojen kulkuun tehdään esteitä. Kun pula sote-henkilöstöstä on kova ja jonot hoitoon ovat pitkät, hoidon sujuvuuden hankaloittaminen on täysin väärä suunta, Talvitie päättää.