Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta sähkön saatavuuteen. Työnantajalla on syytä varautua etukäteen mahdolliseen poikkeustilanteeseen ja sähkökatkoihin. Mahdollisen sähkökatkoksen vaikutuksesta on hyvä keskustella paikallisesti ja antaa ohjeistus työntekijöitä varten, koska sähkökatkon merkitys eri työtehtäviin vaihtelee. Tärkeää on huolehtia, että toimintaedellytykset turvataan niin lyhyissä kuin pidemmissä tilanteissa.

  • Työantajien tulee huolehtia asiaan liittyvistä yhteistoimintavelvoitteista vuoropuhelussa henkilöstön edustajan kanssa, jolla edistetään riittävää ja oikea-aikaista tiedonkulkua työnantajan ja henkilöstön välillä.
  • Työnantajan ja työyhteisöjen tulee varautua mahdollisiin sähkökatkoihin arvioimalla niiden vaikutuksia toimintaansa ja laatimalla tarvittaessa etukäteen ohjeistusta tai suunnitelmia haittojen minimoimiseksi mm. osana työsuojelun yhteistoimintaa.
  • Tarvittaessa on esimerkiksi suunniteltava mitä tehtäviä priorisoidaan, kuinka tärkeimmät toiminnot turvataan, syntyykö työturvallisuusuhkia ja kuinka niihin varaudutaan sekä kuinka näistä ohjeistetaan henkilöstöä.
  • Työyhteisöjen tulisi arvioida, kuinka sähkökatkoihin varaudutaan (ennen katkoa) ja miten työnteon edellytykset turvataan sähkökatkojen aikana (katkon aikana) sekä kuinka näistä ohjeistetaan henkilöstöä.

Lyhytaikaisen sähkökatkon aikana työntekijä voi lähtökohtaisesti suorittaa työtehtäviään tai on muutoin työnantajan käytettävissä. Ensisijaisesti jokaisen työyhteisön tulee pyrkiä varautumaan sähkökatkoihin ennakolta ja suunnittelemaan työt siten, ettei työnteko kokonaan keskeydy. Sekä ennalta arvaamaton yllättävä sähkökatko että ennakkoon tiedossa oleva sähkökatko luetaan pääsääntöisesti työajaksi.

  • Työyhteisöjen tulisi arvioida, mitä ohjeistuksia, toimenpiteitä ja mahdollisia hankintoja vaaditaan (esimerkkinä laitteiden lataaminen, paristot jne).
  • Työnantajan ja työyhteisöjen tulee huolehtia oikea-aikaisesta ja selkeästä viestinnästä.

Lisätietoa löytyy muun muassa EK:n, Työ- ja elinkeinoministeriön, Fingridin ja oman alueellisen sähköverkkoyhtiösi sivuilta.