Eduskunnassa opposition ryöpytyksessä olevassa lakiesityksessä on kysymys ostopalveluna ja palvelusetelillä tehtävistä leikkauksista. Lakimuutos ei lisää yksityisten leikkausten määrää, koska kyse on nykytilan säilyttämisestä. Lakimuutos ei myöskään lisää yksityisen työvoiman tarvetta.

Tarvittavat lääkärit ja hoitajat ovat jo yksityisten toimijoiden palveluksessa.  Sote- uudistuksen myötä nykyiset ostopalvelu- ja palvelusetelimarkkinat muuttuvat asiakassetelimarkkinoiksi. Tämä ei tarkoita markkinoiden koon kasvamista.

Sairaanhoitopiirien ja kuntien ostamilla leikkauksilla varmistetaan jo yli 10 vuotta voimassa olleen hoitotakuulainsäädännön toteutumista. Varsin hyökkäävää keskustelua seuranneena tuntuu, että nyt on tehty kärpäsestä härkänen joko tahallaan tai ymmärtämättömyyttä.

Hallitusohjelman mukainen erikoissairaanhoidon kustannusten säästövelvoite mm. aluesairaalaverkostoa tiivistäen koskee vain vaativia leikkauksia. Vaativia leikkauksia tehdään yksityisellä vähän ja erityisen vaativia vielä vähemmän. Lonkka- ja polvileikkauksista yksityisellä tehdään 3-4 %.

Leikkauksissa tapahtuu joskus komplikaatioita ja potilasvahinkoja, olipa kyseessä yksityinen tai julkinen toimija. Komplikaatioita on potilasvahinkoja enemmän, ja ne aiheutuvat usein muusta kuin meneillään olevaan toimenpiteeseen liittyvästä syystä.
Suomessa on lakisääteinen potilasvakuutus. Sairaanhoitopiirien kustannukset maksetaan veronmaksajien pussista. Jos potilas on hakeutunut leikkaukseen muun kuin oman sairaanhoitopiirin sairaalaan ja siellä sattuu komplikaatio tai potilasvahinko, oma sairaanhoitopiiri vastaa kustannuksista.

Voimassa olevan terveydenhuoltolain mukaan leikkauksia voi tehdä vain perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen sairaaloissa. Suomessa on yhteensä 5 yliopistosairaalaa, 12 laajan yhteispäivystyksen sairaalaa sekä 7-8 muuta päivystävää sairaalaa. Yksityinen ei voi ylläpitää edes teoriassa jatkuvaa ympärivuorokautista akuuttia yhteispäivystystä. Se on verovaroin kaikille kansalaisille kustannettu palvelu.

Sote-uudistuksen jälkeenkin julkinen sektori eli maakunnat hinnoittelevat leikkaukset.

Tällä hetkellä ostopalveluna ja palvelusetelillä ostetut leikkaukset hinnoitellaan yleisesti ns. DRG -hinnoittelun mukaisesti ja leikkausindikaatiot asetetaan sairaanhoitopiirissä. Yksityisellä leikkaukset ovat korkeintaan samanhintaisia kuin julkisen sektorin vastaavat. Mahdollisesta asiakasseteleiden käytöstä sote-uudistuksen voimaan astuttua päättää maakunta.