Varhaiskasvatuksen kustannukset kasvavat

Palvelusetelin arvo ei pysy perässä

Voimakas kustannusten kasvu uhkaa varhaiskasvatuksen tuottajia

Hyvinvointiala HALI ry toteutti huhti-toukokuussa 2022 kyselyn yksityisille varhaiskasvatuksen tuottajille. Kyselyyn vastanneet palveluntuottajat työllistävät yhteensä 10 555 työntekijää yhteensä 98 eri kunnassa. 

HALIn kyselyssä selvitettiin yksityisen varhaiskasvatuksen kustannusten kehittymistä ja sen heijastumista palvelusetelin arvoon.

Kyselystä käy ilmi, että varhaiskasvatuksen tuottajat eli yksityiset päiväkodit kärsivät nopeasta kustannusten kasvusta. Jopa 77 prosenttia kyselyn vastaajista ilmoittaa kustannuskehityksen ja lakimuutosten aiheuttaman kustannusnousun heikentäneen toimintaedellytyksiä tai vaarantaneen toiminnan jatkuvuuden. Hintojen nousu on voimakasta erityisesti elintarvikkeiden ja energian osalta, mutta myös palkkakustannukset ovat kohonneet.

Palvelusetelien muutokset hitaita, oman tuotannon kustannukset pimennossa

Ahdinkoa lisää kuntien hidas reagointi muutoksiin kustannuksissa. Jopa 84 prosenttia vastaajista raportoi, että esimerkiksi palvelusetelin arvo tarkistetaan harvemmin kuin kerran vuodessa. 8 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei palvelusetelin arvoa ole korotettu kolmeen vuoteen.  

Kunnat eivät myöskään kykene perustelemaan palveluseteliensä arvoa oman tuotantonsa kustannuksilla, kuten laki edellyttää. Yli 86 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei heidän alueellaan palvelusetelin arvoa ole perusteltu mitenkään. Vain 8 prosenttia vastaajista kertoo kunnan avanneen oman tuotantonsa kustannuksia. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä, 7§:

”Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus.”

Tutustu kyselyn tuloksiin alla olevan taulukon avulla

Taulukon toimiminen edellyttää, että olet hyväksynyt evästekyselystä kohdan ”tilastot”. Voit muokata evästeasetuksia sivun oikeasta alakulmasta.

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.


Lisätietoja

Närkki Aino

Aino Närkki

Johtava elinkeinoasiantuntija

0400436438

Lisätiedot

Kanerva Tiina

Tiina Kanerva

Ekonomisti

041 7310678

Lisätiedot