Väestörekisterikeskus VRK myöntää Sote-ammattikortteja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka ovat rekisteröityneet Valviran ylläpitämiin ammattihenkilöiden rekistereihin (Terhikki tai Suosikki). Uusi kortti korvaa aiemman terveydenhuollon ammattikortin.

Vanhat terveydenhuollon ammattikortit ovat voimassa niiden voimassaoloajan päättymiseen asti. VRK:n myöntämillä varmenteilla todennetaan sähköisen asioinnin osapuolet ja käyttöoikeudet sekä turvataan asiakastietojen luottamuksellisuus.

Sote-ammattikortteja tarvitaan sosiaalihuollon Kanta-palveluiden ensimmäisen vaiheen käyttöönotoissa vuodesta 2018 alkaen. Kortin hakemista suositellaan kuitenkin heti, kun se on mahdollista sosiaalihuollon rekisteröityneelle ammattihenkilölle.

Sote-ammattikortti on henkilökohtainen ja se on sidottu kortinhaltijan ammattioikeuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi työskennellä samaa korttia käyttäen kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.

Kukin ammattihenkilö hakee kortin itse. Kortin voi hankkia mistä tahansa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä. Sote-ammattikortit ovat toistaiseksi maksuttomia mutta julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteet voivat periä palvelusta omia kustannuksiaan vastaavan maksun kortin hakijalta. Työnantaja voi halutessaan maksaa kortin hankkimisesta työntekijälle aiheutuneet kustannukset. Lisätietoa ammattikorteista löytyy VRK:n sivuilta.

Lisätiedot:

Minna Elo, lakimies, p. 09 1728 5570 ja Anna Kallaskari, johtava lakimies, p. 09 1728 5504