Päivien valoisuus on lisääntynyt päivä päivältä harppauksin, ja työpaikoilla on kierrätetty lomatoivelistoja. Kevään eteneminen vie ajatukset tulevaan kesään. Kesän ja lomakauden lähestyminen tuo lohtua uuvuttavaan koronakevääseen.

Sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla päästään toteuttamaan toivottu vuosilomia koskeva muutos: siirtymistä viisipäiväiseen lomaviikkoon ovat toivoneet niin työntekijät kuin työnantajatkin. Töitä tehdään keskimäärin viitenä päivänä viikossa, ja jatkossa myös loma saadaan työehtosopimuksen mukaan antaa viisipäiväisenä. Lauantait eivät enää jatkossa ole lomapäiviä. Pian ei enää tarvitse pähkäillä lauantailomapäivien laskemiseen liittyviä sääntöjä tai sitä, miten yhteensovitetaan toive loman pitämisestä osissa ja lauantailomapäivien tasapuolinen kuluminen.

Nopeimmat voivat ottaa uuden vuosilomajärjestelmän käyttöön jo tänä vuonna huhtikuun alusta lukien, jolloin lomapäiviä voidaan alkaa kerryttää viisipäiväisen laskentatavan mukaan. Loma tulee tässä tapauksessa annettavaksi maanantain ja perjantain välisinä arkipäivinä kesällä 2022. Siirtyminen viisipäiväiseen lomaviikkoon tapahtuu kuitenkin viimeistään 1.4.2022, jolloin loma alkaa kertyä uuden järjestelmän mukaan. Tällöin loma tulee kesälomakaudella 2023 annettavaksi maanantain ja perjantain välisinä arkipäivinä.

Muutos on toteutettu toimialatasolla kustannusneutraalisti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lomapäivien lukumäärä pääsääntöisesti vähenee, sillä kokonainen lomaviikko kuluttaa kuuden sijasta viisi lomapäivää. Esimerkiksi viiden viikon vuosiloma on jatkossa 25 lomapäivää 30 lomapäivän sijasta. Jatkossa lomapäivien lukumäärän voi tarkistaa työehtosopimuksen vuosilomataulukoista. Kun tiedossa on työntekijän lomaan oikeuttavien kuukausien lukumäärä, voi lomapäivien lukumäärän lukea suoraan taulukosta ilman laskutoimituksia. Voidaankin todeta, että uusi vuosilomajärjestelmä on jopa helpompi kuin aiempi kuuden päivän lomaviikkojärjestelmä.

Mutta palataanpa hiukan taaksepäin. Miksi vielä hetken joudumme laskemaan lauantaipäiviä lomapäiviksi? Tämä johtuu vuosilomalaista. Vuosilomalain mukaan myös arkilauantait kuluttavat vuosilomaa. Tämä jäänne vuosilomalaissa perustuu aiempien vuosilomasäädösten aikaan, jolloin työviikkokin oli kuusipäiväinen. Vuosilomalakia sovelletaan, ellei työehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Siten on hyvä muistaa, että vuosilomalain mukaan lauantait ovat edelleen lomapäiviä. Työehtosopimuksessa onkin mainittu tilanteita, joissa tämä ero on huomioitava.

Uudet vuosilomamääräykset sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla löydät Vuosilomaoppaat-sivujemme liitteistä.

Mietityttävätkö uuden vuosilomajärjestelmän kiemurat? HALIn jäsentyönantaja voi ottaa yhteyttä työsuhdeneuvontaamme osoitteeseen tyosuhdeneuvonta@hyvinvointiala.fi tai voit soittaa meille p. 09 1728 5550.