Hyvinvointialan liitto ja alan palkansaajaliitot ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Minna Helteen yleisen linjan mukaisen sovintoesityksen yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan ratkaisemiseksi.

Sovintoesityksen hyväksyminen tarkoittaa, että työntekijäliittojen ilmoittama varhaiskasvatusalan neljää konsernia koskeva lakko 7.-8.3. peruuntuu. Samoin sosiaalipalvelualan seitsemää keskeistä konsernia koskevat 12.3. alkaviksi ilmoitetut ja sitä seuraavat lakot peruuntuvat. Toimialaa koskenut työntekijäliittojen ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy.

– On helpotus, että tämä pitkä ja työläs neuvotteluprosessi saatiin päätökseen ja työrauha palaamaan. Nyt voimme keskittyä siihen tärkeää työhön, jota tällä sektorilla tehdään vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden hyväksi, sanoo työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Yksityisen sosiaalipalvelualan uuden TES-ratkaisun keskeinen sisältö on:

  • Sopimuskauden pituus on 26 kuukautta (1.2.2018 – 31.3.2020).
  • 1.4.2018 on 1,33 % yleis- ja taulukkokorotus
  • 1.4.2019 on 1,34 % yleis- ja taulukkokorotus
  • Alan palkkajärjestelmän kuuden vaativuusryhmän vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2018  0,9 % ja 1.6.2019  1,0 %. Näiden vähimmäistasokorotusten kustannusvaikutus toimialalla on 0,8 %.
  • Koeajan enimmäiskesto päivitettiin 4 kuukaudesta nykylain tasolle 6 kuukauteen.
  • Työehtosopimukseen sovittiin pelisäännöt vaihtelevan työajan työsopimusten käytölle.
  • Palkkaselvitystyöryhmä selvittää sopimuskauden aikana yksityisen sosiaalipalvelualan ja kunta-alan keskimääräisiä palkkatasoja, palkkaeroja ja niiden syitä sekä muita kilpailuneutraliteettikysymyksiä.
  • TES:iin tulee joitain vähäisiä tekstimuutoksia sekä muutamia työryhmiä.

Lisätiedot:

Tuomas Mänttäri, työmarkkinajohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 040 571 2330, tuomas.manttari@www.hyvinvointiala.fi