Sosiaali- ja terveysministeriö on tiedottanut kunnille ja kuntayhtymille, että koronaviruksesta johtuvia kustannuksia aiotaan korvata valtionavustuksilla. Avustushaku alkaa syksyllä 2021.

Valtionavustukset ovat tarpeen, sillä covid-19-epidemiasta on aiheutunut sote-alan toimijoille mittavat lisäkulut.

− Erinomaista, jos kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuulla oleviin, yksityisiltä hankittaviin sote-palveluihin saadaan nyt kipeästi tarvittua korona-avustusta. Yksityisellä sote-alalla ongelma on ollut, että monet palveluiden tuottajat ovat jääneet ilman apua esimerkiksi rokottamisesta ja suojavarusteista aiheutuneiden kustannusten kanssa, sanoo Hyvinvointiala HALI ry:n hoiva- ja osaamisjohtaja Arja Laitinen.

Avustuksen myöntävänä viranomaisena toimiva STM kertoo, että avustushaussa pääpaino on testauksen, jäljittämisen, rokottamisen sekä hoidon kustannusten korvaamisessa.

− On lisäksi hyvä, että ministeriö valmistelee nimenomaan valtionavustuksia. Jos niitä käytetään väärin, ne voidaan periä takaisin. Jos tähän käytettäisiin valtionosuusjärjestelmää, samaa mahdollisuutta ei olisi. Avustus voidaan siis kohdentaa juuri oikeaan kohteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje kunnille ja kuntayhtymille on luettavissa täältä.