Eduskunnalla on mahdollisuus tehdä sote-uudistuksesta uudistus

HALI katsoo, että tuleville hyvinvointialueille tulee antaa mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa oman alueen asukkaille parhaiten sopivat palvelut. Nykymuodossaan esitys rajaa hyvinvointialueiden mahdollisuuksia toimia kuten nykyiset järjestäjät eli kunnat toimivat: ostavat palveluja yksityiseltä sektorilta, kun omat resurssit eivät riitä, tai ostettava palvelu on julkisen järjestäjän omaa palvelua parempaa tai kustannustehokkaampaa.

Sote-palveluiden uudistamisen tulee tähdätä siihen, että laadukasta palvelua voidaan tarjota kaikille ja hoitoon pääsee, kun siihen on tarve. Toinen tärkeä asia on tehdä uudistus tulevaisuuteen katsoen. Sote-kustannukset ovat jo nyt karanneet käsistä ja väestö vanhenee. Uudistuksen pitää tarjota aitoja keinoja kustannusten kasvun hillintään, koska muutoin meillä ei ole tulevaisuudessa varaa hoitaa kaikkia.

Mikä on hyvä sote-uudistus? HALI tarjoaa ratkaisuksi kymmenen asian kohtaa. HALIn mallilla edistettäisiin merkittävästi hoitoon pääsyä ja samalla se tuo säästöä 260 miljoonaa euroa joka vuosi.

 

katso mallin kustannusarvio

lataa halin sote-malli tästä

Lue HALIn tiedote 

1. Tuottavuutta ja vaikuttavuutta

Parhaaseen tulokseen päästään, kun yksityiset ja julkiset palveluntarjoajat voivat toimia rinnakkain, molempien vahvuuksia hyödyntäen.

Lue Ratkaisut 

2. Vertailua ja tasapuolista valvontaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vertailun pitää olla paitsi avointa ja läpinäkyvää, myös mahdollista.

Lue Ratkaisut

3. Palvelusetelin käyttöön tulee kannustaa nykyistä vahvemmin

Palvelusetelit ovat hyvä väline purkamaan jonoja, lisäämään asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja tukemaan pienten palveluntuottajien toimintaedellytyksiä.

Lue Ratkaisut 

Ovatko palveluseteliasiakkaat olleet tyytyväisiä palvelusetelillä tuotetun palvelun laatuun?

Kunnat ja palvelutuottajat luottavat palvelusetelin laatuun. Palaute laadusta on tullut suoraan asiakkailsta ja omaisilta.

Lähde: Vaana – Palvelusetelit Suomessa 2019

4. Laaja ja velvoittava hoito- ja hoivatakuun tulee ottaa käyttöön.

  • Perusterveydenhuollossa viikon hoitotakuu on hyvä tavoite.
  • Erikoissairaanhoidossa tutkimusten ja erikoislääkärin arvioinnin on alettava kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta nykyisten kolmen kuukauden sijaan.
  • Lasten ja nuorten mielenterveyshoidon hoitotakuuajat on vähintään puolitettava.
  • Suun terveydenhuollon osalta tulee turvata jokaiselle suomalaiselle riittävin väliajoin pääsy ennaltaehkäiseviin palveluihin.
  • Ikääntyneellä on oikeus päästä nopeasti hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoivan piiriin.
  • Kun kuntoutuspalvelujen tarve todetaan jossain osassa palvelujärjestelmää, tulee henkilön päästä tarpeenmukaiseen, lainsäädännön ja järjestelmän kriteerit täyttävään kuntoutukseen sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

Lue Ratkaisut 

5. Kela-korvauksia kehitettävä ja työterveyshuollon rahoitus pidettävä ennallaan

Kela-korvaus on yhteiskunnalle erittäin kustannustehokas väline parantaa palvelujen saatavuutta ja lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia.

Lue Ratkaisut 

6. Kansalaisjärjestöjen tuki kaikkien saataville

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on erittäin merkittävä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Järjestölähtöisen toiminnan apu ja tuki kannattaa integroida tiiviisti osaksi palveluprosesseja ja -polkuja.

Lue Ratkaisut 

Hyvinvointialueiden tulee tarjota palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen järjestölähtöisestä auttamistoiminnasta.

Kansalaiskysely 2020: ”Haluaisitko, että sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön yhteydessä sinulle tarjottaisiin tietoa myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamasta tuesta?”

Lähde: Kansalaiskysely 10/2020, Aula Research

7. Turvataan tarpeenmukaiset kuntoutuspalvelut

Yksityiset palveluntuottajat tuottavat kaikista kuntoutuspalveluista noin puolet. Kuntasektorilla kannattaa hyödyntää palveluseteleitä, henkilökohtaista budjettia ja ostopalveluja myös kuntoutuspalveluissa.

Lue Ratkaisut 

8. Digitaalisten ratkaisujen kehitystä tuettava

Yksityisillä palveluntuottajilla on kyvykkyyttä, ketteryyttä sekä nopeutta kehittää ja ottaa digitaalisia ratkaisuja käyttöön

Lue Ratkaisut 

9. Potilasdirektiivi toimeenpantava oikein

Potilasdirektiivi on toimeenpantava Suomessa oikein. Se sallisi suomalaisen hakeutua julkisen palvelun asiakasmaksun hinnalla kiireettömässä tilanteessa myös yksityisen terveyspalveluntuottajan pakeille toisessa EU-maassa. Mikä tahansa sote-uudistus Suomessa tehdäänkin, direktiivin mukanaan tuomia muutoksia ei voi esityksen valmistelussa sivuuttaa.

Lue Ratkaisut 

10. Hyvinvointialan työlle on oltava riittävästi tekijöitä

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan, puolet Suomen 350 000 sote-ammattilaisesta eläköityy vuosien 2012–2030 aikana. Samaan aikaan palveluiden tarve kasvaa nopeasti.

Lue Ratkaisut 

Katso aiheeseen liittyvät webinaaritallenteet

Sote-uudistus ja kokonaisulkoistukset

Sote-uudistus – Järjestöjen apu ja tuki kaikkien ulottuville