Hallitus on antanut esityksen kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon laaturekistereiden käynnistämistä koskevasta asetuksesta.

Hyvinvointiala HALI ry katsoo, että laaturekistereiden rahoitus tulee ottaa uudelleen käsittelyyn syksyn 2021 budjettiriihessä. Nyt annetussa asetusluonnoksessa rahoitus on riittämätön toimivan ja riittävän kattavan rekisterijärjestelmän aikaansaamiseksi. Mukaan tulee saada esimerkiksi syöpäsairauksia koskevat rekisterit. Tärkeää on saavuttaa alusta lähtien hyvä perustaso. Sote-palveluiden kokonaisuus huomioiden kyse on pienestä rahasta. Kansainvälisesti vertailtuna Suomi on jo jäljessä muiden maiden tasosta.

Kunnolliset laaturekisterit ovat välttämättömiä myös henkilökunnan riittävyyden näkökulmasta. Sote-henkilöstöstä on jo vakava pula, ja tilanne pahenee lähivuosina. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyisiä resursseja on osattava käyttää nykyistä tehokkaammin, jotta edes nykyisen tasoinen hoito ja asiakaspalvelu pystytään takaamaan kaikille kansalaisille tulevina vuosina.

Lue koko HALIn lausunto