Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenyhteisöjensä keskuudessa toteuttaman kyselyn mukaan yksityisten sote-palvelutuottajien nykyiset suu- ja nenäsuojainvarastot riittävät kriisitilanteessa keskimäärin noin 20 vuorokauden ajaksi, mikäli täydennyksiä ei tulisi. Kyseessä on selvä parannus edellisten kyselyjen (30.3. ja 16.4.) tilanteeseen, jolloin riittävyys oli alle 10 vuorokautta.

Hengityssuojainten osalta riittävyys on pysynyt samalla tasolla, noin 6 vuorokaudessa. Nitriilihanskojen riittävyys on kasvanut 50 vuorokauteen, samoin käsidesiä on noin kuukauden kriisiajan tarpeeseen.

– Luvut kätkevät taakseen hyvin erilaisia tilanteita. Vieläkin noin neljäsosalla yksityisistä palveluntuottajista ei ole suu-nenäsuojaimia edes viikon kriisiajan tarpeiksi, mikäli täydennyksiä ei saada, huomauttaa Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Kaksi kolmesta HALIn kyselyyn vastanneesta on joutunut pyytämään suojamateriaaleja kunnalta tai sairaanhoitopiiriltä ja lähes puolet kaikista vastanneista ovat niitä myös saaneet.

– Lähes puolet on joutunut maksamaan kunnan tai sairaanhoitopiirin jakamista Huoltovarmuuskeskuksen toimittamista suojavälineistä, vaikka niiden pitäisi olla maksuttomia. Tähän on tultava nyt muutos, Rajakangas vaatii.

HALIn kysely toteutettiin 30.4. – 4.5.2020. Siihen vastasi 204 jäsenyhteisöä. Kyseessä oli kolmas HALIn toteuttama tilannekatsaus yksityisen sote-alan suojamateriaaleista.