Hyvinvointialan liitto tarjosi TES-ratkaisua yleisen linjan mukaisesti. Näin on sovittu kaikilla muillakin aloilla.

Olimme myös valmiit kohdentamaan osan yleisen linjan palkankorotusvarasta palkkaryhmien alarajoihin muita isompina korotuksina. Kohdennuksella haluttiin vastata työntekijäpuolen tavoitteeseen alan vähimmäispalkkatason nostamisesta. Valitettavasti yhteisymmärrystä ei saavutettu.

Työntekijäliittojen keskeinen vaatimus kalliista sopimuskauden ylittävästä palkkaohjelmasta olisi olennaisesti ylittänyt yleisen linjan mukaisen palkankorotustason.

Neuvottelut todettiin päättyneiksi.

Työntekijäliitot ilmoittivat päättävänsä nyt hallinnoissaan työtaistelutoimista. Näin ollen neuvotteluita jatketaan aikanaan valtakunnansovittelijan kanssa.

Lisätietoja:
Tuomas Mänttäri
Työmarkkinajohtaja
Hyvinvointialan liitto
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
gsm +358 40 5712330
tuomas.manttari@www.hyvinvointiala.fi