Työtuomioistuin antoi 16. helmikuuta yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimuksia koskeneet ratkaisut TT 2021:13 ja TT 2021:14.

Asioissa oli kysymys siitä, syntyykö osasairauspäivärahalla työskentelevälle henkilölle oikeus uuteen sairausajan palkkajaksoon, jos hän jää osasairauspäivärahajärjestelyn taustalla olevan saman sairauden takia kokoaikaisesti pois töistä.

Hyvinvointiala HALI ry katsoi, ettei työehtosopimuksen sanamuodon mukaan oikeutta ole: uusi sairausajan palkanmaksujakso edellyttäisi, että työntekijän tulisi ensiksi parantua sairaudesta ja tulla työkykyiseksi, jotta työehtosopimuksen uudelleen sairastumista koskeva kirjaus tulisi asiassa sovellettavaksi.

Työtuomioistuin päätyi ratkaisuissaan Hyvinvointiala HALI ry:n kannalle. Se hylkäsi tuomioillaan Sote ry:n kanteet ja velvoitti kantajan korvaamaan Hyvinvointiala HALI ry:n oikeudenkäyntikustannukset.

Työtuomioistuimen päätökset ovat nähtävissä täältä ja täältä (linkit):

https://www.tyotuomioistuin.fi/fi/index/ratkaisut/tt202113.html

https://www.tyotuomioistuin.fi/fi/index/ratkaisut/tt202114.html