Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Laki tuo mukanaan monia uusia mahdollisuuksia joustaviin työaikakäytäntöihin. Joiltain osin uuden lain myötä myös sääntely tiukkenee, kuten lepoaikojen ja perättäisten yövuorojen osalta.

Yhteenvedossa on tarkoitus tiivistetysti nostaa esiin tärkeimpiä, HALIn jäsenyritysten toimialojen kannalta merkittävimpiä muutoksia. On hyvä huomioida, että tässä yhteenvedossa ei käydä läpi kaikkia muutoksia.