Kunnan ja yksityisen palveluntarjoajan kustannusero Joensuussa 2,1 miljoonaa euroa

Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yhdestä alle 3-vuotiaasta oli kaupungille keskimäärin 1264,5 euroa kuukaudessa, kun palveluntarjoajana oli yksityinen päiväkoti. Kaupungin omalle yksikölle alle 3-vuotias maksoi keskimäärin 1634,3 euroa kuukaudessa. Kaupunki määritti alle 3-vuotiaan kertoimeksi palveluseteliin 1,6. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan kustannuksia, sillä esimerkiksi lain mitoituksesta tulevat henkilöstökustannukset pitää ottaa huomioon alle 3-vuotiaalle kertoimella 1,75. Todelliset kustannukset ovat siis korkeammat, kuin mitä kunta maksaa.

Mikäli kaikki laskennassa mukana olleet lapset siirrettäisiin yksityiselle, kustannusero olisi 2,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Kunta ei suuntaa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille

Esimerkissä havainnollistetaan kertoimen vaikutusta kustannuseroihin. Esimerkistä on nähtävillä, ettei kunta suuntaa suhteessa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille.

Huomioitavaa

  • Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan palvelun hinnasta. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny varhaiskasvatuksen yksikössä, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja ICT:n kustannukset. Laskentaan on lisätty 5% vyörytykset.
  • Kunnan toimittamia alueen yhteisiä kustannuksia ei ole kohdistettu päiväkodeille.
  • Laskennassa huomioon otettujen lasten määrä ei ole koko vuoden keskiarvo, vaan määrä on otettu poikkileikkauksena 31.12.2021.
  • Sisarusryhmistä ei toimitettu lasten ikärakennetta. Lasten alle ja yli 3-vuotiaiden määrä on laskettu laskennallisesti olettamalla, että kyseessä on kolmen kasvattajan ryhmä, jossa noudatetaan lakisääteistä henkilöstömitoitusta.
  • Heinäkuussa osa päiväkodeista on kiinni, ja kustannukset menevät sille päiväkodille, jossa lapset ovat kesän aikana.
  • Luvut sisältävät varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen kustannuksia. Laskelmassa esiopetus ja varhaiskasvatus on laskettu kertoimella 1. PowerBI-valikosta voi tarkistaa ne yksiköt, joissa esiopetusta on. Palveluseteli ei ole kaikissa kunnissa suoraan verrattavissa esiopetukseen ja täydentävään esiopetukseen.