Kaarinassa on käytössä yksityisen hoidon tuki. Kaarinassa alle 3-vuotiaiden kustannukset kunnan omassa yksikössä ovat keskimäärin 1662,8 euroa kuukaudessa. Yli 3-vuotiaiden kustannukset taas ovat keskimäärin 950,15 euroa kuukaudessa. Julkisen tuotannon arvo vuodessa laskennallista lasta kohti on 11,4 tuhatta euroa.

Huomioitavaa

  • Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan palvelun hinnasta. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny varhaiskasvatuksen yksikössä, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Varhaiskasvatuksen ja sivistyspalveluiden hallinnon kustannuksia ei ole vyörytetty toimitettuun tilinpäätösraporttiin. Laskentaan on lisätty 2,5% vyörytykset.
  • Laskennassa huomioon otettujen lasten määrä ei ole koko vuoden keskiarvo, vaan määrä on otettu poikkileikkauksena syyskuussa 2021.
  • Kaarinassa on käytössä yksityisen hoidon tuki, ei palveluseteliä
  • Luvut sisältävät varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen kustannuksia. Laskelmassa esiopetus ja varhaiskasvatus on laskettu kertoimella 1. PowerBI-valikosta voi tarkistaa ne yksiköt, joissa esiopetusta on. Palveluseteli ei ole kaikissa kunnissa suoraan verrattavissa esiopetukseen ja täydentävään esiopetukseen.