Kirkkonummi koodi:

Kunnan ja yksityisen palveluntarjoajan kustannusero Kirkkonummella yli 488 tuhatta euroa vuodessa

Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yhdestä alle 3-vuotiaasta oli kunnalle 1228,4 euroa kuukaudessa, kun palveluntarjoajana oli yksityinen päiväkoti. Kunnan omalle yksikölle alle 3-vuotias maksoi keskimäärin 1564,8 euroa kuukaudessa. Kirkkonummen kunta määritti alle 3-vuotiaan kertoimeksi palveluseteliin 1,5. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan kustannuksia, sillä esimerkiksi lain mitoituksesta tulevat henkilöstökustannukset pitää ottaa huomioon alle 3-vuotiaalle kertoimella 1,75. Todelliset kustannukset ovat siis korkeammat, kuin mitä kunta maksaa.

Mikäli kaikki laskennassa mukana olleet lapset siirrettäisiin yksityiselle, kustannusero olisi yli 488 tuhatta euroa vuodessa.

Kunta ei suuntaa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille

Esimerkissä havainnollistetaan kertoimen vaikutusta kustannuseroihin. Esimerkistä on nähtävillä, ettei kunta suuntaa suhteessa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille.

Huomioitavaa

  • Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan palvelun hinnasta. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny varhaiskasvatuksen yksikössä, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja ICT:n kustannukset. Laskentaan on lisätty 5% vyörytykset.
  • Kunta on toimittanut tilinpäätökset ainoastaan ylätilitasolla, eikä niissä ole eritelty työvoiman vuokrausta tai kiinteistökuluja.
  • Kunnan toimittamia alueen yhteisiä kustannuksia ei ole kohdistettu päiväkodeille.
  • Laskennassa huomioon otettujen lasten määrä on koko vuoden keskiarvo.
  • Kesän aikana kustannukset kohdistuvat lapsen omaan päiväkotiin, poikkeuksena ruokailu. Ruokailuun liittyvät kustannukset eivät välttämättä kuitenkaan nosta päivystävän toimipaikan kustannuksia, koska osa päiväkodin vakituisista lapsista on poissa.
  • Ravalsin päiväkodin laskelmissa ei ole otettu huomioon esiopetuksen kustannuspaikan kustannuksia, sillä siellä ei ole esiopetusta. Muut luvut sisältävät varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen kustannuksia. Laskelmassa esiopetus ja varhaiskasvatus on laskettu kertoimella 1. PowerBI-valikosta voi tarkistaa ne yksiköt, joissa esiopetusta on.