Kunnan ja yksityisen palveluntarjoajan kustannusero Porissa lähes 1,5 miljoonaa euroa

Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yhdestä alle 3-vuotiaasta oli kunnalle 1188,5 euroa kuukaudessa, kun palveluntarjoajana oli yksityinen päiväkoti. Kaupungin omalle yksikölle alle 3-vuotias maksoi keskimäärin 1520,3 euroa kuukaudessa. Porin kaupunki määritti alle 3-vuotiaan kertoimeksi palveluseteliin 1,5. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan kustannuksia, sillä esimerkiksi lain mitoituksesta tulevat henkilöstökustannukset pitää ottaa huomioon alle 3-vuotiaalle kertoimella 1,75. Todelliset kustannukset ovat siis korkeammat, kuin mitä kaupunki maksaa.

Mikäli kaikki laskennassa mukana olleet lapset siirrettäisiin yksityiselle, kustannusero olisi vuodessa lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Kunta ei suuntaa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille

Esimerkissä havainnollistetaan kertoimen vaikutusta kustannuseroihin. Esimerkistä on nähtävillä, ettei kunta suuntaa suhteessa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille.

laskentaperiaatteet

  • Vyörytykset sisältyvät tilinpäätöksiin
  • Laskennassa huomioon otettujen lasten määrä ei ole koko vuoden keskiarvo, vaan määrä on otettu poikkileikkauksena 31.12.2021.
  • Heinäkuussa 2021 päiväkodit Pikkureppua lukuun ottamatta ovat olleet suljettuna.
  • Luvut sisältävät varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen kustannuksia. Laskelmassa Luvut sisältävät varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen kustannuksia. Laskelmassa esiopetus ja varhaiskasvatus on laskettu kertoimella 1. PowerBI-valikosta voi tarkistaa ne yksiköt, joissa esiopetusta on. Palveluseteli ei ole kaikissa kunnissa suoraan verrattavissa esiopetukseen ja täydentävään esiopetukseen.