Riihimäellä on käytössä yksityisen hoidon tuki. Riihimäellä alle 3-vuotiaiden kustannukset kunnan omassa yksikössä ovat keskimäärin 1575,4 euroa kuukaudessa. Yli 3-vuotiaiden kustannukset taas ovat keskimäärin 900,25 euroa kuukaudessa. Julkisen tuotannon arvo vuodessa laskennallista lasta kohti on 10,8 tuhatta euroa.

Huomioitavaa

  • Vyörytykset sisältyvät tilinpäätöksiin
  • Laskennassa huomioon otettujen lasten määrä ei ole koko vuoden keskiarvo, vaan määrä on otettu poikkileikkauksena 31.12.2021. Kunta on toimittanut lapsimäärät, mutta ei ole tehnyt erottelua yli ja alle 3-vuotiaissa
  • Riihimäellä on käytössä yksityisen hoidon tuki, ei palveluseteliä
  • Luvut sisältävät varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen kustannuksia. Laskelmassa esiopetus ja varhaiskasvatus on laskettu kertoimella 1. PowerBI-valikosta voi tarkistaa ne yksiköt, joissa esiopetusta on. Palveluseteli ei ole kaikissa kunnissa suoraan verrattavissa esiopetukseen ja täydentävään esiopetukseen.