[11.16] Tiina Kanerva Power BI Error

Kunnan ja yksityisen palveluntarjoajan kustannusero Tyrnävällä lähes 405 t. euroa

Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yhdestä alle 3-vuotiaasta oli kunnalle 1140 euroa kuukaudessa, kun palveluntarjoajana oli yksityinen päiväkoti. Kunnan omalle yksikölle alle 3-vuotias maksoi keskimäärin 1536,5 euroa kuukaudessa. Tyrnävän kunta määritti alle 3-vuotiaan kertoimeksi palveluseteliin 1,6. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan kustannuksia, sillä esimerkiksi lain mitoituksesta tulevat henkilöstökustannukset pitää ottaa huomioon alle 3-vuotiaalle kertoimella 1,75. Todelliset kustannukset ovat siis korkeammat, kuin mitä kunta maksaa.

Mikäli kaikki laskennassa mukana olleet lapset siirrettäisiin yksityiselle, kustannusero olisi vuodessa lähes 405 000 euroa.

Kunta ei suuntaa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille

Esimerkissä havainnollistetaan kertoimen vaikutusta kustannuseroihin. Esimerkistä on nähtävillä, ettei kunta suuntaa suhteessa tarpeeksi resursseja alle 3-vuotiaille.

Huomioitavaa

  • Vyörytykset sisältyvät tilinpäätöksiin.
  • Laskennassa huomioon otettujen lasten määrä koko vuoden keskiarvo.
  • Kesällä kaksi yksikköä (Kuumestari ja Käpytikka) olivat kiinni. Ateriat kirjatutuvat päivystävään yksikköön (Toukovakkaan) ja muut kustannukset lasten omaan yksikköön.
  • Luvut sisältävät varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen kustannuksia. Laskelmassa esiopetus ja varhaiskasvatus on laskettu kertoimella 1. PowerBI-valikosta voi tarkistaa ne yksiköt, joissa esiopetusta on. Palveluseteli ei ole kaikissa kunnissa suoraan verrattavissa esiopetukseen ja täydentävään esiopetukseen.