Hyvinvointialan liitto on tyytyväinen hallituksen 21.12. julkistamiin valinnanvapauslinjauksiin, jossa
Sote otti merkittävän askeleen eteenpäin.

−Ihmisen laaja vapaus valita palveluntuottaja niin yksityisistä kuin julkisista tuottajista koko maassa parantaa terveys-ja sosiaalipalvelujen saatavuutta merkittävästi. Tervetullutta on myös se, että asiakkaan ääni voi kuulua nykyistä paremmin valinnanvapauden suoran valinnan lisäksi henkilökohtaisen budjetin, asiakassetelin ja maksusetelin kautta, iloitsee Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Haasteet liittyvät ensisijaisesti siihen, ettei maakunnilla ole velvollisuutta avata erikoistason palveluja riittävästi valinnanvapaudelle, rahoituksen kysymyksiin sekä osin siirtymäaikoihin.

−Mikään ei tälläkään hetkellä estä kuntia ja sairaanhoitopiirejä avaamasta valinnanvapautta ja kilpailua palvelujen tuotantoon huomattavasti nykyistä enemmän. Niin on kuitenkin tehty hyvin vähän. Tarvitaan lainsäädännön velvoittavuus. Vähintään 15 % on alku, mutta monissa palveluissa varaa olisi selkeästi suurempaan osuuteen, toteaa Rajakangas.

−Tasaveroiset pelisäännöt ja terve kilpailu sote -palveluissa hyödyttävät ennen kaikkea veronmaksajia. Odotteluun ei ole varaa. Poliittisesti tai toiminnallisesti epävarmassa tilanteessa on vaikea investoida tai suunnitella tulevaa, jatkaa Rajakangas.

Yksityiset tuottajat ovat vahvuus, ei uhka

Toisiaan kirittämällä sekä yksityinen että julkinen hyötyvät. Yksityinen sektori on ihmisiä palvelevalle järjestelmälle vahvuus, ei uhka. Kyse ei ole ideologioista, vaan kansalaisten edusta.

Rajakangas painottaa sote -palvelujärjestelmän vahvaa kansallista ohjausta. Kun kaikki raha tulee valtion kassasta, on selvää, että myös rahojen käytön kontrollin, palvelujärjestelmän ohjauksen ja palvelutason valvonnan tulee olla vahvasti julkisen sektorin käsissä. Tällöin pohja on vakaa.

Suomen ongelmana ei ole palveluiden heikko laatu tai osaavien tekijöiden puute. Haasteena on taloudellisten resurssien niukkuus. Jakotarpeita on paljon. Tarvitaan vahvaa yhteistä tahtoa. Keskustelu rahoituksesta on varsinaisesti vasta edessäpäin.

Lisätiedot:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto
ulla-maija.rajakangas@www.hyvinvointiala.fi, p. 0400 374 164