TSN on huolissaan yksityisen hoivan laadusta. Valvira ja THL ovat toista mieltä: Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurannat  kertovat yksityisen ylittävän julkisen esimerkiksi henkilöstömitoituksissa ja lääkehoidon toteuttamisessa.

Laki edellyttää yksityiseltä vähintään samaa tasoa kuin julkiselta, kun palveluita ostetaan verorahoilla. Yksityisellä on julkissektoria tiukempi lupajärjestelmä, jota Avit ja Valvira valvovat. Kunnat ja asiakkaat valitsevat palveluntuottajansa.

On koko yhteiskunnan haaste, miten talouden resurssit kattavat ikääntyvän väestön kasvavat palvelutarpeet. Varmasti kaikki toimijat, yksityiset ja julkiset, haluavat tuottaa hyviä hoivapalveluita.