Koronakriisi on vaikuttanut kaikkiin yrityksiin ja yhteisöihin sekä muuttanut niiden toimintaympäristöä ja – edellytyksiä merkittävällä tavalla. Myös paluu uuteen normaaliin tapahtuu eri toimialoilla eri tavalla. Tärkeintä on, että se alkaa tapahtua. Siksi yhteiskunnan hallittu avaaminen täytyy aloittaa toukokuun alkupuolella.

HALI on viestinyt aktiivisesti akuutin kriisin alusta asti suojavarusteiden riittävästä ja oikeudenmukaisesta jakamisesta myös yksityisille palveluntuottajille. Kriisin jälkeen koronasta aiheutuneet kustannukset on korvattava myös alan yksityiselle toimijoille niin kuin ne on luvattu kunnillekin korvata.

Olemme vaatineet testikapasiteetin merkittävää lisäämistä yksityisten toimijoiden avulla, jotta kaikki sairastuneet oireettomat ja oireelliset saadaan tunnistettua. Nämä viestit sisältyivät näkyvästi myös EK:n Exit-ryhmän eilen julkaisemaan tiekarttaan Suomen talouden avaamiseksi

Korona on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka taltuttamisessa on käytettävä kaikki käytettävissä olevat resurssit. Koronaviruksen tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat lisäkustannukset kuuluvat yhteiskunnan vastuulle. Laaja testaaminen nopeuttaa turvallista palaamista työpaikoille ja normaaliin elämään – laittaa pyörät taas pyörimään.

Maan hallitukselta tarvitaan nyt selkeä päätös siitä, että epidemian aiheuttaman terveydellisen ja taloudellisen kriisin ratkaisemisen kannalta välttämätön lääkärin konsultaatio ja viruksen testaaminen on maksutonta myös yksityisellä sektorilla tehtynä.

Julkisen sektorin ja yritysten laajamittainen kumppanuus on ratkaisevan tärkeässä asemassa, jotta Suomi selviäisi koronakriisistä mahdollisimman pienin vaurioin. Nyt tarvitaan luottamusta ja ideologisten raja-aitojen murtamista yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Suomi ja suomalaiset tarvitsevat kaikkien resurssien käyttöönottoa enemmän kuin koskaan. Olemme tässä liemessä yhdessä ja siitä yhdessä myös selviämme – kaikkia osallistamalla ja auttaen.

Turvallista vappua kaikille toivottaen,
Ulla-Maija Rajakangas