Verohallinnon tuoreiden tietojen mukaan Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenet maksoivat yhteisöveroja 43,3 miljoonaa euroa vuonna 2017. Verokertymän kasvu oli 18 prosenttia edellisvuoden 36,8 miljoonasta eurosta.

HALIn jäsenten verotettava tulo oli 219,3 miljoonaa euroa vuonna 2017. Myös verotettavat tulot kasvoivat 18 prosenttia edellisvuoden 186,6 miljoonasta eurosta.
HALIn jäsenten koko verojalanjälki nousee noin 2 miljardiin euroon, kun mukaan lasketaan palkkojen ennakonpidätykset, työnantajamaksut ja hankintoihin sisältyvä arvonlisävero, jota hyvinvointialalla ei pääsääntöisesti voida vähentää.

– Yksityisen hyvinvointialan merkitys yhteiskunnassa kasvaa. HALIn jäsenet työllistävät yli 85 000 työntekijää ja avoimia työpaikkoja on jatkuvasti. Työvoiman saatavuus hyvinvointialalla ja siihen liittyvän byrokratian sujuvoittaminen tuleekin ottaa vahvasti päättäjien agendalle. Näin saamme lisää työpaikkoja ja enemmän verotuloja, HALIn talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva sanoo.

HALIn yli 1500 jäsentä tuottavat muun muassa vanhuspalveluita, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä.