Tuloksen sisällöstä tiedotetaan, jos se tulee neuvotteluosapuolten hallintojen hyväksymäksi. 

 

Noin 70 000 työntekijää kattavan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa päästiin neuvottelutulokseen keskiviikkona 22.6.2022.

 

Osapuolina neuvotteluissa ovat Hyvinvointiala HALI ry. työnantajan edustajana sekä Sote ry (Tehy, Super, ERTO), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ja Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry (Jyty, Pro, STHL) työntekijöiden edustajana. Varhaiskasvatuksen lisäpöytäkirja neuvotellaan HALIn ja OAJ:n välillä. 

 

Neuvottelutulos menee seuraavaksi neuvotteluosapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Tuloksen sisältö julkaistaan siinä vaiheessa, kun osapuolet ovat hyväksyneet sen.