Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on selvittänyt ensihoitopalveluiden toimivuutta. Sen mukaan ensihoidossa on paljon tehottomuutta ja turhia ajoja. Näyttää siltä, että huonokuntoisia vanhuksia kotiutetaan liian aikaisin takaisin kotiin ja ambulansseilla kuljetetaan vanhuksia kiireettömästi.

Ensihoidon resursseja pitäisi käyttää kiireellisiin tehtäviin. Avuntarvitsijat joutuvat pahimmassa tapauksessa odottamaan ambulanssia, joka hoitaa kiireetöntä tehtävää. Asialla on merkitystä, sillä ensihoidon tarve tulee kasvamaan muun muassa väestön ikääntymisen ja palvelujen keskittämisen myötä.

Terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalveluun kuuluvat äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi tai hoito sekä tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitopalveluun sisältyvät myös potilaiden jatkohoitoon kuuluvat siirrot hoitolaitoksesta toiseen silloin, kun potilas tarvitsee siirron aikana jatkuvaa seurantaa tai hoitoa. Kiireettömiä potilassiirtoja voidaan tehdä ja tehdäänkin pääsääntöisesti muilla kuin ambulansseilla, esimerkiksi paaritakseilla.

Hyvinvointiala HALIn mukaan ensihoitopalvelun määritelmää on tarkennettava. Kiireellisen ensihoitopalvelun tulisi kohdistua niin sanottuihin kansalaistehtäviin. Ensihoitopalvelusta tulee erottaa kaikki potilassiirrot kokonaisuutena: hoitoa ja seurantaa vaativat sekä kiireettömät potilassiirrot.

Kaikki potilassiirrot voitaisiin toteuttaa kilpailutettuna palveluna, joita myös yksityiset ensihoitopalvelualan yritykset voisivat hoitaa. Tämä olisi palveluita tarvitsevien ihmisten ja veronmaksajien edun mukaista. Se auttaisi kiireellisen ensihoidon resurssien kohdentamista sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan.

Yksityiset ensihoitopalveluyritykset toimivat luvanvaraisesti ja sairaanhoitopiirin valvonnassa. Yrityksillä on pitkät perinteet ensihoitopalvelujen ja potilassiirtojen tuottamisesta. Monituottajamallia voi ja kannattaa hyödyntää myös ensihoidossa.