HALIlla on edessään vauhdikas vuosi, jossa tahti ei ainakaan hiljene.

Ehkä ensi vuonna tähän aikaan voimme kilistellä sille, että sote on mennyt läpi, maassa istuu hallitus, joka näkee yksityisen hyvinvointisektorin arvon ja ottaa siitä kaiken hyödyn irti, kaikki ylistävät valinnanvapautta ja monituottajuutta, sote-keskuskokeilut ovat menneet putkeen, sava-lainsäädäntö etenee meidän näkemystemme mukaan. Maakuntavaalit on pidetty menestyksekkäästi ja valitut henkilöt ymmärtävät sotea sekä yritysten ja järjestöjen asiaa.

Korkealaatuiset hyvinvointipalvelut halutaan tosissaan saada kaikkien saataville elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta.

HALIn vision jakavat ja ennen kaikkea sitä toteuttavat entistä useammat taho. Tämän kaiken eteen HALI tekee töitä jatkossa entistäkin uutterammin!

HALIn uusi hallitus pääsee vuoden alussa ensi töikseen uuden strategian työstämisen kimppuun. Toimintaympäristö on melko lailla erilainen kuin HALIn aloittaessa kaksi vuotta sitten toimintansa. Strategiset painopisteet kaipaavat päivittämistä. Uuden strategian on määrä valmistua kesään mennessä.

HALIn strategiset tavoitteet tällä hetkellä ovat:

Elinkeinoasioissa:

Monituottajuus, valinnanvapaus ja kilpailuneutraliteetti
Tuottajien välisen vertailun ja vertailtavuuden lisääntyminen
Toimialan imagon kehittyminen ja liiton vaikuttavuuden lisääntyminen

Työmarkkina-asioissa:

Toimintaympäristöä vastaavien työehtosopimusten solmiminen
Hyvinvointialan liiton painoarvon kasvattaminen työmarkkinajärjestökentässä
Paikallisen sopimisen edistäminen

Vaalikevät 2019

Huhtikuussa käydään eduskuntavaalit ja ne tulevat olemaan HALIn edunvalvonnan pääpainopiste kevään aikana. Myös maakuntavaalit ovat äärimmäisen tärkeät tulevaisuuden kannalta.

Tulemme nostamaan voimakkaasti esiin HALIn keskeiset ratkaisut hyvinvoivan Suomen kannalta:

  • Monituottajuudella parempia palveluita
  • Osaava työvoima varmistettava
  • Parempaa vertailtavuutta palveluihin

Esittelemme HALIn eduskuntavaalitavoitteet heti vuoden alussa. Pitkin vaalikevättä järjestämme kiinnostavia keskustelutilaisuuksia. Osallistumme puolueiden vaalitapahtumiin tarjoamalla yksityisen hyvinvointialan ratkaisuja ehdokkaille.

Toiminnan horisontissa häämättävätkin jo seuraavat hallitusneuvottelut ja uusi hallituskokoonpano. Tekemistä riittää tälläkin saralla ja me olemme valmiina!

Kävi sote-uudistuksen nyt sitten kuinka tahansa, ihmiset tarvitsevat edelleenkin hoitoa ja hoivaa, yhteiskunnan ikääntyminen jatkuu, sote-kustannukset karkaavat käsistä ja palveluverkko kaipaa uudistusta. Uudistumista ei saavuteta ilman yksityistä toimialaa.

TES-kierros häämöttää

Työmarkkina-asioissa ensi vuoden agendalla on sovittujen TES-työryhmien neuvottelut, rakentavasti työntekijäliittojen kanssa. Toki työnantajapuolen kannalta asialliseen lopputulokseen pyrkien. Ennakoiva valmistautuminen tulevaan TES-kierrokseen ja aktiivinen osallistuminen työmarkkinajärjestöjen yhteiseen päätöksentekoon myös agendalla.

 

Puuhaa siis riittää. Mutta sitä ennen levätään hetki.

Rauhallista joulua ja oikein hyvää uutta vuotta 2019!

Ulla-Maija Rajakangas