Kelalle myytävien kuntoutuspalvelujen alv-ohje siirtyy

Verottaja on selvittänyt aktiivisesti kuntoutustoimialan arvonlisäverokäytäntöjä vuoden 2018 aikana. Tähän prosessiin liittyen, kuntoutuspalvelujen tuottajat saivat verottajalta ohjauskirjeen kesäkuun 2018 lopussa. Siinä esitetyt asiat on otettava huomioon 1.1.2019 alkaen.

Verottajalta ilmoitus kuntoutuspalvelujen tuottajille vuodenvaihteessa.

Verottaja on hakenut linjauksia Kelan palvelujen verollisuuden ja verottomuuden rajanvedosta jo syyskauden 2018 ajan. Prosessin keskeneräisyydestä johtuen verottaja lähetti tuottajille ilmoituksen juuri ennen vuodenvaihdetta. Siinä verottaja siirsi kesäkuisessa kirjeessä kerrottua ohjetta sovellettavaksi Kelalle myytävissä palveluissa heinäkuun 2019 alkuun. Muuten ohje ei ole muuttunut.

Verohallinto täydentää Kelalle myytävien kuntoutuspalvelujen arvonlisäverotusta koskevaa ohjeistusta. Verohallinnon päivitetty ohje ”Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus” julkaistaan kevään 2019 aikana verohallinnon sivuilla.

KHO:n ratkaisu terveyden ja sairaanhoitopalvelujen myynnin verollisuudesta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) julkaisi vuoden alussa vuosikirjapäätöksen (KHO 2019:1) liittyen lääkärikeskuksen palvelujen myynnin verollisuuteen. Annettu päätös liittyy Keskusverolautakunnan vuonna 2017 antamaan ennakkoratkaisuun (KVL 2017:51) terveyden ja sairaanhoitopalvelujen myynnin verollisuudesta. Osin asiaa on käsitelty myös Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisussa 39/2017.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreessa ratkaisussa on otettu kantaa useampaa kysymykseen. Joiltain osin KHO on muuttanut keskusverolautakunnan aiemmin antamia ennakkoratkaisuja. Tutustuttehan korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ja sen yksityiskohtiin. Päätökset ovat heti lainvoimaisia ja näin tuottajia velvoittavia.