Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistaminen (sote) kumpuaa kansalaisten tarpeista. Sote ei ole asiantuntijoiden, virkamiesten tai edes poliitikkojen keksintö. Soten valmistelijoilla, päättäjillä ja toteuttajilla on yhteinen huoli siitä, kuinka turvata hyvinvointipalveluiden riittävä ja oikeudenmukainen saatavuus myös tulevaisuudessa.

Yksi suurimmista Suomen tulevaisuuden haasteista on huoltosuhteen nopea heikkeneminen 2020-luvulla ja sen jälkeen. Kuinka silloin järjestetään, rahoitetaan ja tuotetaan hyvinvointipalveluja, jotta voimme todeta elävämme hyvinvointiyhteiskunnassa myös 2040-luvulla. Sellaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa suojaverkot toimivat ja pidetään huolta tukea tarvitsevista.

Sote-uudistusta on valmisteltu ja tehty yli 15 vuotta. Sen tarpeesta ja keskeisistä tavoitteista valitsee laaja yksimielisyys. Keinoja soten tavoitteiden saavuttamiseen on lukuisia – kaikkia niitä tarvitaan.

Esillä olleita keinoja ovat muun muassa järjestämisvastuullisen tahon ja sote-integraation vahvistaminen, rahoitusjärjestelmän yksinkertaistaminen ja valinnanvapauden lisääminen sekä monituottajamallien kehittäminen ja hyödyntäminen. Näistä ratkaisukeinoistakin ollaan laajasti samaa mieltä.

Vain käytettävien keinojen painotuksista ja ajoituksesta on näkemyseroja.

Maan hallituksen valmistelema lainsäädäntökokonaisuus sisältää kaikkia edellä mainittuja keinoja.

Esitys ei ole täydellinen, mutta riittävän hyvä uudistuksen toimenpanon käynnistämiseksi.

Töitä soten kehittämiseksi jää seuraavalle ja sitä seuraavillekin vaalikausille.

Toivon, että jatkossa sotea valmisteltaisiin eri toimijoiden hyvällä ja avoimella yhteistyöllä. HALI on valmis sitoutumaan rakentavaan yhteistyöhön soten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehdään maailman paras sote – yhdessä!