Yksityisen sosiaalipalvelualan AY-puolen järjestöt keskeyttivät tänään työehtosopimusneuvottelut. HALI pitää AY-puolen palkkavaatimuksia kohtuuttomina.

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattijärjestöt Sote (Tehy, SuPer, Erto), JHL, Talentia ja Salli (Jyty, PRO, STHL) ovat tänään keskeyttäneet alan TES-neuvottelut. Työehtosopimuksen piirissä olevissa sosiaalipalveluiden ja varhaiskasvatusalan yrityksissä ja järjestöissä työskentelee yli 72 000 työntekijää.

AY-puoli on vaatinut toimialalle yli 13 prosentin palkankorotuksia runsaan kahden vuoden ajalle ja useita kustannuksia lisääviä tekstimuutoksia.  Vaatimus on lähes kaksinkertainen verrattuna TES-kierroksen yleiseen palkankorotuslinjaan, joka on kahdessa vuodessa 7 prosenttia. Asiaan vaikuttaa kuntien ja hyvinvointialueiden yleistä linjaa korkeampi korotustaso.

”AY-puolen vaatimukset ovat epärealistisia. Sosiaali- ja varhaiskasvatusalan yritykset ja järjestöt tuottavat yhteiskunnallisesti merkittävää palvelua ja ovat taloudellisesti hyvin ahtaalla”, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

HALI on tullut asiassa AY-puolta vastaan yleisen linjan ylittävällä palkankorotusesityksellään, joka on kahdessa vuodessa 9,2 prosenttia. Syynä on kilpailu osaavasta työvoimasta kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. AY-puoli ei kuitenkaan suostu hyväksymään yksityisen sosiaali- ja varhaiskasvatuksen talouden realiteetteja.

Lähes kaikki yritysten ja järjestöjen tuottamat palvelut ovat julkisrahoitteista palvelua, jossa ostaja on hyvinvointialue tai kunta. Yksityiset palveluntuottajat ovat heikommassa asemassa kuin samaa palvelua tuottavat hyvinvointialueen omat yksiköt. Hyvinvointialueet ja kunnat maksavat yksityisistä sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluista merkittävästi vähemmän, kuin mitä sama palvelu maksaa julkisen tuottamana. Koska useat yritykset ja järjestöt toimivat jo nyt tappiolla, ei toimialalla ole mahdollisuutta suostua AY-puolen epärealistisiin vaatimuksiin. HALI on tullut vastaan siihen asti, mikä on toimialan kannalta kestettävissä.

Sopimukseton tila alkaa toukokuun alussa, jolloin työtaisteluihin joudutaan varautumaan.