Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijäjärjestöt ilmoittivat koko toimialaa koskevasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Työtaistelutoimet alkoivat tänään 2.5. klo 13, ja kestävät ilmoituksen mukaan kaksi viikkoa. HALI pitää työtaistelutoimia valitettavina.

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattijärjestöihin kuuluvat Sote (Tehy, SuPer, Erto), JHL, Talentia ja Salli (Jyty, PRO, STHL). Työntekijäjärjestöt keskeyttivät työehtosopimisneuvottelut perjantaina 28.4.

”Pidän nyt ilmoitettuja työtaistelutoimia valitettavina. Niiden kohteena on satoja tuhansia hoivaa tarvitsevia asiakkaita, kuten vanhuksia sekä yksityisissä päiväkodeissa käyviä lapsia. Työnantaja on tarjonnut työntekijäjärjestöille yleisen linjan ylittävää palkankorotusta, joka olisi kahdessa vuodessa 9,2 prosenttia. Tämä tarjouksemme ei työntekijäpuolelle kuitenkaan riittänyt”, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

AY-puoli on vaatinut toimialalle yli 13 prosentin palkankorotuksia runsaan kahden vuoden ajalle ja useita kustannuksia lisääviä tekstimuutoksia.  Vaatimus on lähes kaksinkertainen verrattuna TES-kierroksen yleiseen palkankorotuslinjaan, joka on kahdessa vuodessa 7 prosenttia.

”Vaatimus ei ole meille mahdollinen. Hyvinvointialueet ja kunnat maksavat yksityisistä sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluista merkittävästi vähemmän, kuin mitä sama palvelu maksaa julkisen tuottamana. Useat yritykset ja järjestöt toimivat jo nyt tappiolla”, jatkaa Mänttäri.

Tietyissä alan ammateissa keskimääräinen palkkataso on julkisella sektorilla yksityistä hieman korkeampi, mutta työehtosopimuksen vähimmäispalkoissa HALIn tarjous olisi johtanut julkisen puolen työehtosopimuksia korkeampiin tasoihin. Kilpailu työvoimasta liu´uttaa lisäksi palkkoja yksityissektorilla yli TES-korotusten tason.

Yritykset ja järjestöt tuottavat yli puolet esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautisesta hoivasta. Mahdollisesta pitkittyvästä työtaistelusta kärsivät eniten sosiaali- ja varhaiskasvatusalan asiakkaat. Työehtosopimuksen piirissä on tuhat sosiaalipalveluiden ja varhaiskasvatusalan yritystä ja järjestöä. Niissä työskentelee yli 72 000 työntekijää.