Hyvinvointiala HALI ry. vahvistaa osaajajoukkoaan. HALIn sosiaalihuollon asiantuntijaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri ja kasvatustieteen kandidaatti Arja Ryynänen. Hänen vastuualueellaan ovat sosiaalihuolto ja varhaiskasvatus. Ryynänen aloittaa tehtävässään 19.4.2021.

Ryynänen on toiminut sosiaalihuollon ja perhepalvelujen asiantuntija-, edunvalvonta- ja kehittämistehtävissä yli 20 vuoden ajan julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla. HALIin hän siirtyy Helsingin kaupungin lastensuojelupalveluiden vastuusosiaalityöntekijän tehtävästä.

Koulutukseltaan Ryynänen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja kasvatustieteiden kandidaatti. Hän on myös laillistettu sosiaalityöntekijä, ja lisäksi hänellä on varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys.

– Olen työskennellyt sekä palveluntuottajan että tilaajan palveluksessa ja tunnen hyvin peruspalvelujen kokonaisuuden. Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään monipuolista osaamistani HALIssa yksityisten palveluntuottajien roolin edistämiseksi. Kokemukseni on, että yksityinen palvelutuotanto ja toimivat yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet luovat parhaat edellytykset sille, että asiakkaille voidaan tarjota heidän tarpeensa huomioivat palvelut, Arja Ryynänen sanoo.

– Olen iloinen, että saamme vahvan sosiaalialan osaajan HALIn hoivan tiimiin. Arjan ammattitaidolla vahvistamme erityisesti sosiaalihuollon ja lastensuojelun osa-aluetta. Saamme samalla tiimiimme lisää osaamista myös varhaiskasvatuksen puolelta. Toivotan Arjan lämpimästi tervetulleeksi, sanoo hoiva- ja osaamisjohtaja Arja Laitinen.

 

Kuva: Ville Lehvonen