Hallitus on suunnitellut tekevänsä esityksen yksityisten päiväkotien luvanvaraistamisesta ja voiton tavoittelun rajoittamisesta. Hyvinvointiala HALI ry näkee hallituksen suunnitelmat epätarkoituksenmukaisina.

HALIn johtava asiantuntija Aino Närkki huomauttaa, että varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen ja sisältö on säädelty laaja-alaisesti jo nyt. Luvanvaraisuus tarkoittaisi hänen mukaansa lisää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sen sijaan, että siitä saataisiin lisäarvoa. 

 

– Jos lupa pitäisi hakea, siinä vain kirjattaisiin uudelleen asiat, joita jo edellytetään ilmoitusmenettelyn, lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen puitteissa, Närkki katsoo.

 

Yksityinen varhaiskasvatus on usein kevyen hallinnon ja ketteryytensä vuoksi kunnille ja veronmaksajille halvempaa kuin oma tuotanto. Närkin mukaan palvelusetelin arvon pitää myös olla sellainen, että se vastaa kunnan oman toiminnan kustannustasoa tai ostopalvelun keskihintaa. Monissa kunnissa lakimuutosten tuomia kustannuslisiä on jätetty kompensoimatta palveluseteleiden arvoihin, mikä johtaa päiväkotien ahdinkoon. Monilla suurilla päiväkotiketjuilla on jo nyt kannattavuushaasteita. 

 

  Mihin tavoitteisiin hallitus voitontavoittelun kieltämisellä pyrkii ja onko tämä se tie, miten tavoitteet saavutetaan? Närkki ihmettelee.  

 

Yksityiset toimijat mahdollistavat monipuolisen varhaiskasvatuspalvelujen kentän. Ne käyttävät mahdolliset ylijäämät esimerkiksi toiminnan kehittämiseen, investointeihin ja toiminnan monipuolistamiseen. Ilman yksityisiä toimijoita päiväkotien monipuolinen kenttä olisi huomattavasti suppeampi.  

 

– Yksityisellä päiväkodilla on asiakkaita vain, jos palvelujen laatu on hyvää. Perheet kaipaavat monipuolisuutta ja laatua, Närkki sanoo. 

 

Hän muistuttaa, että myös julkisessa toiminnassa ylijäämää on jäätävä, jotta vaikkapa uusia päiväkoteja voidaan rakentaa.