Lastensuojelu on luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa, jonka valvonta on vakiintunutta. Sijaintikuntien sosiaalitoimi tekee yksityisiin lastensuojelulaitoksiin tarkastuskäynnit vuosittain. Myös sijoittavat kunnat tekevät vuosittain tarkastuskäyntejä.

Hyvinvointialan liiton johtavan asiantuntija Aino Närkin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollosta on vaikea löytää toista palvelua, jossa toteutuisi yhtä paljon tarkastuskäyntejä kuin lastensuojelussa.

Hyvinvointialan liiton mukaan eduskunnan käsittelyssä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen ja samalla lastensuojelun valvontaa uudistava laki tulee saada mahdollisimman pian voimaan. Lain myötä valvonnan piiriin tulevat sekä yksityiset että julkiset toimijat ja lastensuojelun valvonnan periaatteet yhdenmukaistuvat valtakunnallisesti.

Myös lastensuojelun toimintakulttuuria on jatkuvasti kehitettävä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

−         Lasten ja nuorten kuuleminen ei ole vain tulevaisuuden toive vaan täyttä arkipäivää useissa yksiköissä. Lasten osallisuuden parantaminen on osa ammattitaitoista asiakassuunnittelua, ja jos asia on kirjattu hoito- ja kasvatussuunnitelmaan, se on osa arjen työtä ja arviointia, Närkki muistuttaa.

Kehittämistyössä on hänen mukaan nostettava esiin olemassa olevia hyviä käytäntöjä.

−         Ketään ei motivoi se, että annetaan ymmärtää, että asiat toimivat valtaosin huonosti tai että kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa. Tämähän ei pidä paikkaansa. Tarkastusraporttia, joka koskee yhtä erityisen haasteellista työtä tekevää yksikköä, ei tule väheksyä, mutta ei myöskään yleistää koko lastensuojelun tilaa koskevaksi.

Lastensuojelulain huomioitava paremmin erilaiset lapset

Lainsäädäntöä on Närkin mukaan kehitettävä siten, että lastensuojelulaki tarjoaa riittävät eväät sekä pienten lasten auttamiseen että tiukempaa rajojen asettamista vaativaan ja erittäin haasteelliseen päihdeongelmaisten nuorten auttamiseen.

−         Yksityiset toimijat tuottavat maassamme laajamittaisesti lastensuojelupalveluita. Alan yritykset ja järjestöt ovat mielellään mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä ja antavat osaamisensa kaikkien käyttöön. Lastensuojelun valvontaa voidaan tehostaa nykyisestään uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja kehittämällä ja ottamalla myös julkiset yksiköt suoran valvonnan piiriin vastaavalla tavalla kuin yksityiset jo ovat.