Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on päättänyt julistaa poliittisen työtaistelun Hyvinvointialan liiton (HALI) kanssa solmittujen työehtosopimuksien piirissä työskentelevien jäsentensä osalta: ylitöitä ei tehdä ja työvuoroja ei vaihdeta ma 01.10.2018 klo 00.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi.

HALI paheksuu JHL:n ilmoittamaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, kuten muiden liittojen aiemmin ilmoittamaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa 26.-28.9. Työntekijäliitot ovat ilmoittaneet, että näiden työtaistelujen kohteena on Suomen hallituksen suunnitelma alle 20 henkeä työllistävien yritysten työsuhdeturvan heikentämisestä. Koska työtaistelu ei kohdistu voimassa olevaan työehtosopimukseen, on kyseessä siten laillinen poliittinen mielenilmaus.

Mielenilmauksen vaikutukset kuitenkin kohdistuvat sosiaali- ja terveyssektorin asiakkaisiin ja työnantajiin, jotka ovat täysin kiistan ulkopuolella.

– Tilanne on kohtuuton ja epäoikeudenmukainen. Työntekijäpuolen pitäisi käyttää muita keinoja näkemystensä esittämiseen, kuin kiistan ulkopuolisten tahojen arjen ja hyvän hoivan ja hoidon vaikeuttaminen. Asiaan tulisi viipymättä löytää vuoropuhelun kautta asianmukainen ratkaisu, HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri toteaa.

Liitto peräänkuuluttaa yhteisesti sovittujen työehtosopimusten mukaista työrauhaa työmarkkinoille.