Suojamateriaalien kulutus sote-palveluissa on moninkertaistunut koronaviruksen vuoksi. Tästä on aiheutunut jo kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset yksityisen sektorin palveluntuottajille. Suojautumisen lisäkustannuksia korvataan julkiselle sektorille yli miljardilla eurolla valtion neljännen lisäbudjetin kautta.
Kustannusten korvaamisesta myös yksityiselle sektorille tarvitaan pikaisesti kansallinen päätös. Nyt yksityiset palveluntuottajat uhkaavat jäädä ilman korvauksia.

Hyvinvointiala HALI, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät ja Lääkäripalveluyritykset LPY ovat huolissaan valtion riittämättömästä tuesta koronavirukselta suojautumisesta aiheutuneista kustannuksista. Elinkeinoelämän järjestöt vetoavat, että hallitus ohjeistaa kuntia, kuntayhtymiä ja Kelaa yksityisten sote-palveluntuottajien suojautumiskustannusten korvaamisessa. Keinona voisi olla esimerkiksi kiinteä korvaus per hoitopäivä tai tilapäinen takautuva palveluseteleiden hinnankorotus.

Puolet ikäihmisistä asuu yksityisessä palvelutalossa

Kunnat ja kuntayhtymät ovat vastuussa ikäihmisten palvelujen järjestämisestä. Joka toinen hoidossa oleva ikäihminen asuu yksityisessä palvelutalossa.
Suojautumisesta aiheutuva merkittävä kustannuspaine voi pahimmassa tapauksessa uhata palvelutuotannon jatkuvuutta, palveluiden saatavuutta ja työpaikkojen säilymistä. Kustannukset pysyvät tavanomaista korkeampina, kunnes rokotekattavuus on riittävällä tasolla.

Ruotsissa kustannukset korvataan myös yksityiselle sektorille

Ruotsissa hallitus antoi toukokuussa asetuksen, jonka mukaan myös yksityisille palveluntuottajille on maksettava täysi korvaus koronan aiheuttamista lisäkustannuksista. Tällaista selkeää kansallista ohjeistusta tarvitaan myös Suomessa. Silloin kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitsisi neuvotella jokaisen tuottajan kanssa erikseen suojautumisesta aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamisesta. Yhtenäinen kansallisen tason linjaus takaa tasavertaisen kohtelun kaikille pandemiaa vastaan taistelleille toimijoille.

Yhdenvertaisuuden ja hallinnollisen tehokkuuden näkökulmasta on perusteltua päättää suojautumisen kustannusten korvaamisesta ja korvaustasosta kaikille hyvinvointipalveluiden tuottajille yhtenäisin kansallisin perustein.

Allekirjoittaneet elinkeinoelämän järjestöt odottavat hallitukselta pikaisia toimia, jotta sote-alan palveluiden saatavuus ja työpaikat voidaan turvata jatkossakin.

 

Kuvio 1. Yksityisen sote- ja varhaiskasvatusalan suojamateriaalikustannukset viikkotasolla

Elinkeinoelämän vetoomuksen ovat allekirjoittaneet:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry

Ilkka Oksala, johtaja, työelämä, Elinkeinoelämän keskusliitto

Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

Ilpo Tolonen, puheenjohtaja, Lääkäripalveluyritykset