60 000 työntekijää työllistävän yksityisen sosiaalipalvelualan TES-osapuolet HALI, Sote (SuPer, Tehy ja Erto), JHL, Talentia ja Allianssi ovat pitkään neuvotelleet alan TES:n uudistamisesta. Hoivaliitot vaativat palkankorotuksia ja työsuhde-etuuksia, jotka ylittävät kaikilla muilla TES-aloilla sovitun tason. Vaatimukset ylittävät selvästi myös kunta-alalle sovitun ratkaisun, jossa pääosa hoivaliittojen jäsenistä työskentelee.

Hyvinvointiala HALI on ollut valmis ratkaisuun, joka perustuu tasoltaan yleiseen ja kunta-alalle sovittuun linjaan, mutta tekstiasioissa on työntekijöille muita aloja parempi. HALI on tullut vastaan lukuisissa työntekijäpuolelle tärkeissä kysymyksissä, kuten palkkausjärjestelmän kehittämisessä, alimpien taulukkopalkkojen korottamisissa ja TES:n määräysten kehittämisessä. Kiky-työajanpidennys on poistumassa. Kaikkia sovittuja asioita on aktiivisesti edistytty, toisin kuin Sote väittää.

Osoittaa vakavaa piittaamattomuutta asiakasturvallisuudesta, että Sote julistaa kesken neuvottelujen koko toimialalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Vielä ilman mitään varautumisaikaa. Muut alan työntekijäliitot eivät ole hankkeessa mukana. Hauraiden vanhusten ja muiden asiakkaiden hoitaminen koronan aikana vähäisin tartuntamäärin on ollut haastavaa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto lisää sijaisten käyttöä ja siten asiakkaiden kontaktien ja sairastumisriskin kasvamista.

Koronan aiheuttama talouskriisi koettelee suuresti yksityistä sosiaalipalvelualaa. Kuntien maksamat korvaukset yritysten ja järjestöjen hoivapalveluista kuten vanhusten asumispalveluista alittavat kuntien oman hintatason. Koronan horjuttaessa kuntien ja koko yhteiskuntamme taloutta, yksityisen sosiaalipalvelualan tilanne vaikeutuu entisestään.

Yksityisen sosiaalipalvelualan tilanne on toisinto kunta-alan TES-pöydän vaiheista. Tehyä ja SuPeria lukuun ottamatta kaikki muut työntekijäliitot olivat valmiit sopimukseen, koska ymmärsivät talouden realiteetit korona-aikana. Lopulta myös Tehy ja SuPer tulivat samaan lopputulokseen ja ratkaisu syntyi. Myös tälle alalla halutaan nyt ratkaisu, joka on kaikkien osapuolten kannalta mahdollinen, vaikkei se olekaan kenenkään alkuperäisten tavoitteiden mukainen.