Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.4.2020. Päättyneen työehtosopimuksen mukaisia työehtoja noudatetaan kuitenkin edelleen jälkivaikutuksen perusteella.

Työehtosopimusosapuolet Tehy, SSK ja Hyvinvointiala HALI ry ovat kuluvana keväänä neuvotelleet uudesta työehtosopimuksesta usean kuukauden ajan, viimeksi neuvoteltiin 28.4. Sopimukseen ei olla vielä päästy ja neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran 7.5.2020. Neuvotteluissa on keskitytty eniten osapuolten tekstitavoitteisiin ja lähentymistä tältä osin on tapahtunut.

Kunta-alan työehtosopimusratkaisu on käytännössä aina ollut merkittävä myös yksityisen ensihoitopalvelualan sopimusratkaisun kannalta, perinteisesti Kunta-alan työehtosopimusratkaisu on tehty ennen kuin ensihoitopalvelualan työehtosopimus on sovittu. Tehy ja Super eivät tänään hyväksyneet Valtakunnansovittelijan sovintoesitystä kunta-alalla. Tämä voi mahdollisesti vaikeuttaa lopputulokseen pääsyä myös ensihoitopalvelualalla. Neuvottelut jatkuvat sovitusti Tehyn kanssa. Tavoitteena on löytää kestävä ratkaisu.