Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu Soten, JHL:n, Talentian ja Allianssin kanssa. Hyvinvointiala HALI on tuonut TES-pöytään uusia vastaantuloesityksiä työntekijöiden tärkeinä pitämiin tekstikysymyksiin. Muun muassa etenemistä palkkausjärjestelmän kehittämisessä on selvitetty.

Neuvotteluiden isoimmat haasteet liittyvät siihen, että hoiva-alan työntekijäliitot vaativat olennaisesti muita TES-aloja korkeampia palkankorotuksia, vaikka koronakriisi on koko yhteiskuntaamme ja samalla sosiaalipalvelualaa koskeva talouskriisi. Myös tekstiasioissa työntekijäpuolen vaatimukset ovat poikkeuksellisen kovia verrattuna tämän TES-kierroksen muihin toimialoihin. Tämä vaikeuttaa rakentavan yhteisymmärryksen löytymistä.

Perinteisesti Kunta-alan TES-ratkaisu on tehty ennen kuin hoiva-alan ammattiliitoilla on ollut valmius palkkaratkaisuihin HALIn TES-aloilla. Onkin valitettavaa, etteivät Tehy ja SuPer hyväksyneet tänään valtakunnansovittelijan sovintoesitystä kunta-alalla. Tämä vaikeuttaa lopputulokseen pääsyä myös sosiaalipalvelualalla.

Työ sosiaalipalvelualan neuvotteluratkaisun löytämiseksi kuitenkin jatkuu. Seuraava neuvottelu on 6.5.

31.3.2020 päättyneen TES:n työehtoja, kuten palkkoja ja työaikoja, noudatetaan edelleen ns. jälkivaikutuksen perustella.