Ammattijärjestöt ilmoittivat tänään perjantaina uusista lakoista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Lakot kestävät 1.6.–3.6. ja ovat jatkoa aiemmin ilmoitettuihin työtaisteluihin.

Hyvinvointiala HALI ry ihmettelee tilanteen kärjistämistä. Kolmen eri lakkoilmoituksen kohteena on hauraita vanhuksia, vammaisia ja lapsia. AY-puolelle on tarjottu avokätistä palkankorotusta, 11,2 prosenttia kahden ja puolen vuoden ajanjaksolla.

”Olen erityisen huolissani siitä, että normaalien työmarkkinakäytäntöjen mukaisesti lakkojen ulkopuolelle ei ole rajattu edes asiakkaan hengen ja terveyden kannalta välttämättömiä töitä”, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Ammattijärjestöt perustelevat paljon yli 13 prosentin palkankorotusvaatimustaan julkisen puolen korkeammilla palkoilla. Julkisella keskiansiot ovat hieman korkeammat, mutta yksityisen ja julkisen puolen palkkaerot eivät ole suoraan verrannollisia, sillä julkisella puolella on iäkkäämpää henkilöstöä isompine palveluslisineen.

Yritysten ja järjestöjen taloudellinen tilanne on riippuvainen julkisesta taloudesta. Hyvinvointialueet maksavat yksityisille palveluntuottajille merkittävästi vähemmän kuin mitä niiden itse tuottama hoiva maksaa – keskimäärin tämä ero on 30 %.

HALIn tarjous nostaisi vähimmäispalkkoja merkittävästi yli julkisen puolen. Neuvotteluissa on tultu vastaan sen verran, mikä toimialan kannalta on kestettävissä. Yksityistä hoivaa joudutaan jo nykytilanteessa tekemään usein tappiolla.

”Jäsenemme ovat joutuneet koronavuosina toimimaan poikkeusoloissa ja näitä oppeja hyödynnetään nyt lakkoihin varauduttaessa. Tilanne on silti erittäin haastava”, päättää Mänttäri.

Tänään annettu lakkoilmoitus on jatkoa aiemmin ilmoitetuille lakoille. 4.5. ammattijärjestöt ilmoittivat viisipäiväisestä lakosta, joka koskisi 26 ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikköä ja alkaisi 23.5. Samana päivänä alkava kaksipäiväinen lakko koskisi 41 varhaiskasvatuksen yritystä. 16.5. osa ammattijärjestöistä antoi lakkoilmoituksen, jotka koskivat yksityistä varhaiskasvatusta ja lastensuojelua. Lakko yksityisissä päiväkodeissa alkaisi 31.5. ja päättyisi 2.6. Lakko yksityisissä lastensuojelulaitoksissa alkaisi 31.5. ja päättyisi 3.6.