Palkkoja korotetaan 1.11.2023 ja lisäksi kertaerä maksetaan kesäkuussa. Tämä korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet (HALI ja Sote/HALI ja UNIONI) ovat käyneet keskustelua terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesta palkkakirjauksesta (vuonna 2023 toteutettavat korotukset) ja sen tulkinnasta kevään 2023 aikana.

Voimassa olevan työehtosopimuksen 23.6.2022 päivätyn allekirjoituspöytäkirjan 6. kohdan mukaisesti osapuolet pääsivät lopputulokseen uudesta palkkakirjauksesta vuodelle 2023, joka korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen. Sovitut muutokset koskevat vuodelle 2023 tehtäviä palkankorotuksia. Muilta osin työehtosopimus säilyy muuttumattomana.

Työehtosopimuksen mukainen palkkataulukko tulee voimaan vasta tämän vuoden marraskuussa, eikä kesäkuussa, kuten aiemmin oli sovittu. Vastineena korotusajankohdan myöhentämisestä on sovittu kesäkuussa maksettava kertaerä ja korkeampi korotusprosentti.

Kertaerän suuruus on 450 euroa ja se maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.

Tarkemmat tiedot palkankorotuksista voit lukea terveyspalvelualan työehtosopimuksen sivuilta. Mahdollisissa lisäkysymyksissä voitte olla yhteydessä työsuhdeneuvontaan.