Rinnakkaissopimuksen merkitys on, että se antaa Terveyspalvelualan Unionin jäsenille oikeuden luottamusmiehen valintaan ja ay-jäsenmaksujen työnantajaperintään.

Tällä hetkellä Unionin rinnakkaissopimusta soveltavat ne jäsentyönantajat, joiden palveluksessa olevista työntekijöistä yli 23 prosenttia kuuluu Unionin jäsenjärjestöihin.

Seuraavan työehtosopimuskauden alusta rinnakkaissopimusta tulee soveltaa niissä terveyspalvelualan jäsentyönantajissa, joissa Unionin jäsenjärjestöihin kuuluu yli 18 prosenttia TES:n piiriin kuuluvista työntekijöistä ja joissa on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.

Lisäksi Unionin työehtosopimusta sovelletaan niiden HALIn jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa on vähintään 50 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa myös muiden työnantajien osalta tai sopia paikallisesti konsernikohtaisesta Unionin luottamusmiehestä.

Sopimuksessa sovittiin myös ay-jäsenmaksujen työnantajaperinnästä kaikkien Unioniin kuuluvien työntekijöiden osalta työntekijän sitä pyytäessä ja siitä, miten valittavien luottamusmiesten toiminta-alueesta tulee päästä paikalliseen yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa.

Terveyspalvelualan Unioniin kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL, Akavan sairaanhoitajat ja TAJA sekä Kuntoutusalan Asiantuntijat KA.