30.6. vahvistuneen yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n osana oleva varhaiskasvatuksen opettajien liityntäpöytäkirja OAJ:n kanssa on vahvistettu osapuolten hallinnoissa 2.7.

Pöytäkirjan sisältö SAK-työajasta ja VES-päivistä on käytännössä ennallaan pienin täsmennyksin. Muutos aiempaan on se, että nyt myös OAJ:n jäsenillä on niin halutessaan oikeus valita luottamusmies TES:n luottamusmiessopimuksen mukaisesti ja sen mukaisin oikeuksin päiväkodeissa.

Liitteenä uusi liityntäpöytäkirja.