Eri ammattikuntien edustajat voivat luoda vanhuksille turvallista ja mielekästä arkea, sanoo HALIn hoivajohtaja Arja Laitinen.

Hyvinvointiala HALI ry katsoo, että tärkein ja nopein tapa helpottaa valtakunnallista hoitajapulaa on mahdollistaa, että kutakin tehtävää vanhusten hoivatyössä tekee siihen sopiva osaaja. Suurin osa hoivakodeissa tehtävästä työstä ei vaadi monen vuoden koulutusta. Tästä huolimatta välittömän työn henkilöstömitoitukseen saa laskea lähes vain lähi- ja sairaanhoitajia.

─ Ei pitkällä koulutettuja hoitajia tarvita pitämään vanhuksille seuraa, auttamaan ulkoilussa, pukemaan, pesemään ja syöttämään. Tässä työssä tärkeintä on halu kohdata vanhus ja motivaatio työhön. Turvallista ja mielekästä arkea vanhuksille voisivat tuoda matalammin koulutetut eri ammattikuntien edustajat, esimerkiksi hoiva-avustajat, hoiva-apulaiset sekä sosiaalialan ja viriketoiminnan ohjaajat. Koulutetut hoitajat pitää vapauttaa sairaanhoidolliseen hoitotyöhön, jota toki myös hoivakodeissa tarvitaan, sanoo Arja Laitinen.

Laitinen on tyytyväinen sosiaali- ja terveysministerin näkemykseen, jonka mukaan vanhusten hoivan henkilöstörakenteeseen pitää saada joustoa.

─ Samoin hoiva-avustajien koulutusmäärien lisääminen on tervetullut esitys. Toivon STM:ltä selkeää ja kansallista ohjeistusta aluehallintoviranomaisille sekä Valviralle siitä, että lain* sallimia eri henkilöstöryhmiä pitää saada laskea mukaan välittömän mitoitukseen. Luonnollisesti asiakkaiden tarpeet huomioiden, kuten lakikin vaatii, Arja Laitinen jatkaa.

Hoivakotipaikkoja joudutaan tällä hetkellä pitämään kiinni, koska lähi- ja sairaanhoitajia ei ole saatavilla Valviran ja avien vaativaa määrää. Välittömän työn mitoitus on tällä hetkellä 0,6. Pääsääntöisesti Valvira vaatii, että mitoitus pitää täyttää vähintään 0,5:een asti lähi- ja sairaanhoitajilla ja loppuosa hoiva-avustajilla. Yksityisten hoivatoimijoiden pitää hakea Valviralta toimilupa, ja tässä kohtaa viranomainen määrää, keitä välittömän työn mitoitukseen saa laskea mukaan.

─ Valvira on todennut mielellään monipuolistavansa mitoituksen ammattinimikkeitä. Heidän ehdotuksensa ovat kuitenkin kaikki 3–4 vuotta kestävän AMK-tutkinnon suorittaneita, joille ei riittäisi tarpeeksi haastavia hoivatehtäviä. Olennaista olisi saada mitoitukseen mukaan nimenomaan matalammin koulutettua henkilökuntaa, Laitinen sanoo.

Pätevyysvaatimusten järkeistämisen lisäksi HALI on esittänyt yhdeksää muuta keinoa hoitajapulan ratkaisemiseksi.

*Laki (ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) sallisi 13 ammattiryhmän laskemisen välittömän työn mitoitukseen. Heitä ovat: sairaan- ja terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat, geronomit, kodinhoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneet, soveltuvan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet, soveltuvan opistoasteisen tutkinnon suorittaneet, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, kotiavustajat, hoitoapulaiset ja hoiva-avustajat, viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät sekä toimintayksiköiden johtajat ja vastuuhenkilöt.