Pyydämme jäseniämme lähettämään TES-tilauksensa ja yhteyshenkilön tiedot 25.8. mennessä.

HALIn uusien työehtosopimusten taitto- ja painatustyöt käynnistyvät pian. Kukin jäsentyönantaja on oikeutettu maksutta kahteen oman toimialan TESiin sekä niihin muihin kappaleisiin, joita työnantajan edustajat eri yksiköissä ja HR-osastolla tarvitsevat.

Aiemmasta poiketen kaikki tarvittavat TES-kirjat lähetään kerralla kunkin konsernin ja itsenäisen jäsentyönantajan yhteyshenkilölle, jonka pyydämme ilmoittamaan HALIin. Yhteyshenkilö jakaa TES-kirjat edelleen konsernin tai yrityksen työnantajan edustajille. HALI lähettää TESit kullekin jäsenelle siis vain yhteen osoitteeseen.

Pyydämme kutakin konsernia ja itsenäistä jäsentyönantajaa ilmoittamaan viimeistään 25.8. mennessä seuraavat tiedot:

  • Yhteyshenkilön nimi ja osoite
  • Tarvittavien TES-kirjojen (kertokaa myös, mikä TES) kappalemäärä
    (konsernin/yrityksen työnantajan edustajien lukumäärän mukaan)

 

Ilmoitus lähetetään osoitteeseen toimisto@hyvinvointiala.fi.

HALIn neuvottelemista TESeistä painoversiot tehdään yksityisen sosiaalipalvelualan, terveyspalvelualan, ensihoitopalvelualan ja sosiaalialan järjestöjen TESeistä.

HUOM. Osa jäsenistä on lähettänyt jo etukäteen TES-tilauksensa. Jos olette saaneet kuittauksen tilauksestanne, niitä ei tarvitse lähettää uudelleen.

Painetut TESit pyritään saamaan valmiiksi syyskuun aikana. Ennen painoversioiden ilmestymistä julkaisemme verkkosivuillamme työntekijäliittojen kanssa läpikäydyt TESien verkkoversiot.