Kunnan tänään hyväksymä tes-ratkaisu perustuu yleisen linjan mukaiseen palkankorotustasoon. 23 kuukauden sopimuskaudella 1.4.2020 – 28.2.2022 palkankorotukset ovat yhteensä hieman yli 3 %.

1.8.2020 on 26 euron, vähintään 1,22 % yleiskorotus ja 1.4.2021 1 % yleiskorotus sekä 0,8 % paikallinen järjestelyerä. Viikoittainen 30 minuutin kiky-työajanpidennys poistuu 31.8.2020 alkaen, mutta eräitä työaikajoustoja tulee sen tilalle.

Samankaltaisten suuntaviivojen mukaisesti TES-neuvotteluita on pyritty viemään eteenpäin HALIn vielä auki olevilla TES-aloilla: sosiaalipalvelualalla (n. 60 000 työntekijää) terveyspalvelualalla (n. 22 000 työntekijää) ja ensihoidossa (n. 1 000 työntekijää).

HALIn vielä auki olevat TES-alat: sosiaalipalveluala (n. 60 000 työntekijää) terveyspalveluala (n. 22 000 työntekijää) ja ensihoito (n. 1 000 työntekijää).

Eteneminen on ollut vaivalloista. Työntekijäliitot ovat yleistä linjaa isompien palkankorotusten ohella vaatineet työehtosopimuksiin muista aloista poiketen lukuisia kustannuksia lisääviä tai työehtoja jäykistäviä tekstimuutoksia.

Syntynyt kunta-alan ratkaisu vahvistaa sen, että koronakriisin aiheuttamassa taloustaantumassa yleistä linjaa kalliimpia TES-ratkaisuita ei ole saatavissa.

– Nyt on tärkeää, että työntekijäpuoli keskittyy olennaiseen ja koko TES-kierroksen viimeiseksi jääneet HALIn TES-alat saadaan ripeästi vietyä päätökseen ennen lomia, toteaa HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

– Neuvotteluaika kannattaa käyttää tehokkaasti. Neuvottelujen venyminen syksyyn ei ainakaan parantaisi tilannetta, koska taantuman koko karuus on silloin nähtävillä.

Vielä avoinna olevien TES-alojen osalta noudatetaan uuden sopimuksen syntymiseen asti vanhan TES:n työehtoja, kuten palkkoja ja työaikoja, ns. jälkivaikutuksen perusteella.