Potilasdirektiivin toteutuminen Suomessa on tärkeä ja odotettu asia. Muutos lisää suomalaisten valinnan mahdollisuuksia ja avaa lisää ovia päästä terveydenhoitoon, Hyvinvointiala HALI ry:n johtaja Eveliina Vigelius toteaa.  

Eduskunta hyväksyi torstaina 9.2. niin sanotun EU:n potilasdirektiivin korjatun toimeenpanon. Jatkossa suomalainen voi hakeutua toisessa EU- tai ETA-maassa hoitoon yksityiselle tai julkiselle, ja hoito korvataan hänelle kuin hän olisi saanut hoidon Suomessa julkisella. Korvaus voi olla enintään sen suuruinen kuin hoidon kustannus Suomessa. Aiemmin ulkomailla saadusta hoidosta on Suomessa saanut vain Kela-korvauksen.  

− Tämä on iso ja pitkään odotettu asia. Suomalainen voi nyt toisessa EU-maassa hakeutua hoitoon niin julkiselle kuin yksityiselle – molemmista saa Suomen julkisen mukaisen korvauksen, Vigelius sanoo.  

Mitä pidemmät jonot Suomessa on terveydenhoitoon, sitä kiinnostavampi ulkomainen vaihtoehto todennäköisesti on. Seuraavan hallituksen on tärkeää parantaa hoitoon pääsyä Suomessa.  

− Nopeitakin keinoja onneksi on: Kela-korvauksia pitää nostaa ja kehittää, ja yksityisten kapasiteettia muutoinkin hyödyntää. Ostopalvelut, ulkoistukset ja palvelusetelit ovat kaikki keinoja, joilla jonoja saadaan lyhennettyä. Myös digiratkaisujen kehittämisessä alueiden kannattaa hakea kumppanuuksia yksityisten palveluntuottajien kanssa, Vigelius toteaa.