Tänään julkaistussa Sotedigin työkalupakissa tarjotaan ratkaisuja vaikuttavampaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Työkalupakki on tehty yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Finanssiala ry:n, Lääketeollisuus ry:n ja Terveysteknologia ry:n kanssa.

Työkalupakin valmistelun lähtökohtana on ollut etsiä digitalisaation ja datan paremmasta hyödyntämisestä välineitä, joilla voidaan parantaa sote-palvelujen tuottavuutta ja saatavuutta.

”Nykyisillä toimintatavoilla emme pysty turvaamaan väestölle riittäviä ja yhdenvertaisia palveluja hoivan tarpeen kasvaessa, työntekijöiden eläköityessä ja ikäluokkien pienentyessä”, työkalupakin valmistelutyössä mukana ollut HALIn terveyspalvelujen johtaja Hanna-Maija Kause toteaa.

”Sotedigin työkalupakin tarkoituksena on avata tarkemmin toimintaympäristön esteitä, mutta ennen kaikkea tuoda esille mahdollisuuksia, joita digitalisaatio tuo sote-palvelujen järjestämiselle. Työkalupakki auttaa hahmottamaan tarpeita lainsäädännön ja toimintatapojen muutokselle, ja tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ensi vaalikaudelle”, Kause kertoo.

”Tietoa on jatkossa pystyttävä käyttämään huomattavasti nykyistä tehokkaammin palvelujen suunnittelussa ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin tukena. Tarvitsemme laajan, yhteisesti jaetun näkymän siitä, miten tähän tavoitteeseen käytännössä päästään”, Kause päättää.