Digitalisaatiota ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kertyvää tietoa pitää hyödyntää nykyistä paremmin. Vain näin voidaan vastata sote-alan isoihin kansallisiin haasteisiin, kuten palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuuden ja tuottavuuden parannukseen, asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseen ja työvoiman riittävyyteen.

Tiedon turvallinen käsittely edellyttää yhteisiä sääntöjä ja kaikkien sitoutumista niihin. Hyvinvointiala HALI ry:n ja Lääkäripalveluyritykset LPY:n jäsenkyselyyn vastanneista 65 prosenttia katsoo tietoturvan minimivaatimusten määrittelyn olevan keskeinen keino potilas- ja asiakastietojen tietoturvan parantamiseksi. Minimivaatimusten tulee kuitenkin olla sellaisia, että ne ovat kohtuullisesti toteutettavissa eri kokoisille toimijoille.

Hyvinvointiala HALI ry:n ehdotuksia tietoturvan vahvistamiseksi sote-alalla:

  • Tarkennetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietoturvavaatimuksia.
  • Edellytetään vahvaa tunnistautumista kaikissa sähköisissä julkiverkon kautta saatavissa palveluissa.
  • Määritellään etävastaanoton tietoliikenteen minimivaatimukset.
  • Hyödynnetään sertifioitujen kolmansien osapuolen tekemiä audiointeja asiakas- ja potilastietojen tietoturvaan.

Ehdotetuilla tietoturvavaatimuksilla pystyttäisiin vaikuttamaan yleisimpiin asiakas- ja potilastiedon tietoturvaloukkauksiin ja tietovuodon juurisyihin sekä vähentämään niiden vaikutuksia potilaalle. Tiukennukset tulisi toteuttaa riittävän siirtymäajan puitteissa, jotta niistä ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia ohjelmistovalmistajille tai sosiaali- ja terveydenhuollon julkisille tai yksityisille toimijoille.

Sote-alan yritysten ja järjestöjen digitalisaation hyödyntäminen kasvussa

Yksityiset palveluntuottajat hyödyntävät toiminnassaan koko ajan enemmän digitaalista ympäristöä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä ja yhteisöistä hieman yli 60 prosenttia ilmoitti, että heidän liiketoimintansa prosesseista ja palveluista vähintään 50 prosenttia tukeutuu tällä hetkellä digitaalisiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja dataan. Yhtä lailla yli 60 prosenttia vastanneista ilmoitti, että palvelujen etätuottaminen on lisääntynyt.

Hyvinvointiala HALI ry ja Lääkäripalveluyritykset LPY toteuttivat jäsenilleen turvallisuusalan kyselyn. Kyselyssä on kartoitettu tietoturvan lisäksi muutakin turvallisuusympäristöä. Hyvinvointialojen turvallisuusraportti 2021 antaa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen tietoturvallisuudesta, muista keskeisistä turvallisuushaasteista ja ratkaisuista sekä turvallisuusalan tuotteiden ja palvelujen kysynnästä. Tulokset ja raportin pääset lukemaan alla olevasta liitteestä.