Tilastollinen raportti yksityisen ja julkisen perusterveyden-huollon tasoisten lääkäripalvelujen kysynnästä ja tarjonnasta koko maassa ja maakunnittain 2019-21.

Oheisen raportin tarkoituksena on tuottaa julkisyhteisöjen ja järjestöjen käyttöön kattavaa ja ajantasaista tilastotietoa perusterveydenhuollon yksityisestä ja julkisesta tarjonnasta sekä palvelujen kysynnästä, hoidon kustannuksista yksityisessä ja julkisessa toiminnassa sekä julkisen rahan ja asiakasmaksun osuudesta yksityisessä ja julkisessa toiminnassa. Suun terveydenhoito ei kuulu tämän selvityksen piiriin, vaan sitä käsitellään erillisessä raportissa. Tilastolähteinä ovat Tilastokeskuksen, Kansaneläkelaitos Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tietokannat.